Buddsoddi mewn camerau cylch cyfyng yn nhrefi Dyfed Powys

Camerau Cylch Cyfyng

Mae Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys wedi dweud y bydd systemau o gamerau cylch cyfyng newydd yn cael eu gosod ym mhrif drefi'r llu, a hynny ar ôl iddo gyhoeddi buddsoddiad o £2m dros y tair mlynedd nesaf.

Dywedodd Dafydd Llywelyn fod y camerau yn hanfodol bwysig i'r heddlu wrth iddyn nhw geisio cyflwyno'r dystiolaeth orau i lysoedd, ac fel ffordd o atal troseddu yn y lle cyntaf.

Mae nifer o bobl Aberystwyth wedi croesawu'r cyhoeddiad, lle mae nifer wedi galw am gael y camerau yn ôl ers iddyn nhw gael eu diffodd dair mlynedd yn ôl.

Yn 2014, fe benderfynodd Cyngor Ceredigion roi'r gorau i gynnal camerau CCTV y sir, er mwyn torri ar gostau.

Flwyddyn yn ddiweddarach ar brynhawn Sul y Pasg, cafwyd ffrwgwd fawr ar sgwâr yng nghanol Aberystwyth - grŵp o ddynion yn ymladd â'i gilydd ar y stryd wrth i deuluoedd fynd heibio.

Image caption Bu ffrwgwd ar y sgwâr hwn yn Aberystwyth flwyddyn wedi i'r camerau gael eu diffodd

Yn ôl adroddiadau ar y pryd, roedd tua 20 o ddynion yn ymladd yn ffyrnig yn ystod y ffrwgwd, ond dim ond un gafodd ei arestio.

Roedd pobl leol yn sicr y byddai'r nifer wedi bod yn uwch petai camerau cylch cyfyng Aberystwyth yn gweithio ar y pryd.

Ond ar ôl tair blynedd, daeth cyhoeddiad y bydd y camerau yn ôl ymhen y flwyddyn ar ôl i gomisiynydd Heddlu Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, glustnodi £2m yn y gyllideb ar gyfer system CCTV newydd ar draws ardal yr heddlu.

"Ry ni wedi defnyddio data'r heddlu i sicrhau ein bod ni'n buddsoddi'r camerau yn y mannau a'r lleoliadau mwyaf pwysig, a'r rhai sydd eu hangen," meddai Mr Llywelyn.

"Fe fyddwn ni'n eu rhoi mewn trefi megis Aberystwyth, ond hefyd yn cynnwys trefi yn ehangach allan yn ardal Dyfed Powys.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae buddsoddi mewn camerau cylch cyfyng yn hanfodol, medd Dafydd Llywelyn

Mae 'na groeso i'r newyddion yn Aberystwyth. Cafodd un o ffenestri mawr busnes Ultracomida ar Heol y Wig ei chwalu yn hwyr un noson.

Mae'r perchennog, Shumana Palit, yn credu y bydd y camerau'n gwneud gwahaniaeth: "Mae digon o bobl yn y nos yn gwneud sŵn ac yn cicio'r drws i mewn, neu'r ffenestri.

"Os chi'n cael rhywun ar y CCTV, mae'r police yn gallu dal nhw, ond mae'n amhosibl heb hynny."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae perchnogion busnes yn Aberystwyth yn croesawu'r buddsoddiad CCTV

Yn ôl y Comisiynydd, mae'r gwaith ar y system camerau cylch cyfyng newydd wedi dechrau, a chamerau trefi Sir Gâr fydd yn weithredol gyntaf.

Bydd gweddill yr ardal yn dilyn, ac yn achos Ceredigion, ar ôl tair blynedd heb system effeithiol, daw lluniau'r CCTV yn ôl yn glir unwaith eto.

Pynciau Cysylltiedig