Canlyniadau Nos Fercher 9 Awst // Results for Wednesday evening 9 August

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Holl ganlyniadau Nos Fercher 9 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday evening 9 August and clips of the competitions.

Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (Cystadleuaeth 90) / Folk Dancing Group under 25 yrs (Competition 90)

disgrifiadParti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (90) / Folk Dancing Group under 25 yrs (90)

1. Dawnswyr Talog

Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gan o Sioe Gerdd (50) / Song from a show or musical over 19 yrs (50)

disgrifiadPerfformiad unigol i rai dros 19 oed o gan o Sioe Gerdd (50) / Song from a show or musical over 19 yrs (50)

1. Mared Elin Williams

2. Lloyd Macey

3. Glain Rhys

Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed (116) / Richard Burton Prize for 16-25 yrs (116)

disgrifiadGwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed (116)

Sara Anest Jones

Tlws y Cerddor / Musician's Medal

disgrifiadTlws y Cerddor / Musician's Medal

Neb yn deilwng

Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts (52) / Wilbert Lloyd Roberts Memorial Scholarship (52)

Sara Anest Jones

Ensemble lleisiol 10-26 oed: Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (201) / Vocal ensemble 10-26 yrs (201)

disgrifiadEnsemble lleisiol 10-26 oed: Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (201)

1. Ensemble Monarfon

2. Non, Erin a Manw

3. Mônsemble

Ysgoloriaeth W Towyn Roberts (35) / W Towyn Roberts Scholarship (35)

disgrifiadYsgoloriaeth W Towyn Roberts (35) / W Towyn Roberts Scholarship (35)

1. Sarah Gilford

2. Huw Ynyr Evans

3. Alys Mererid Roberts

4. Sioned Llewelyn

Pynciau Cysylltiedig