Canlyniadau Dydd Mawrth 8 Awst // Results for Tuesday 8 August

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Holl ganlyniadau Dydd Mawrth 8 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Tuesday 8August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Grŵp offerynnol neu offerynnol a lleisiol (Cystadleuaeth 9) / Instrumental or instrumental and vocal group (Competition 9)

Disgrifiad,
Grŵp offerynnol neu offerynnol a lleisiol (9) / Instrumental or instrumental and vocal gro

1. Awen a Chloe

2. Sesiwn Caerdydd

3. Grŵp Traeth Lafan

Unawd i Ferched 16-19 oed (53) / Girls' Solo 16-19 yrs (53)

Disgrifiad,
Unawd i Ferched 16-19 oed (53) / Girls' Solo 16-19 yrs (53)

1. Tesni Jones

2. Lisa Dafydd

3. Manon Ogwen Parry

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (54) / Boys' Solo 16-19 yrs (54)

Disgrifiad,
Unawd i Fechgyn 16-19 oed (54) / Boys' Solo 16-19 yrs (54)

1. Dafydd Wyn Jones

2. Rhys Meilyr

3. Dyfan Parry Jones

Deialog (115) / Dialogue (115)

Disgrifiad,
Deialog (115) / Dialogue (115)

1. Leisa Gwenllian a Lois Medi

2. Ania, Osian, Huw ac Elan

3. Parti Myfanwy

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)

Disgrifiad,
Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)

1. Emyr Lloyd Jones

2. Cai Fôn Davies

3. Gwen Esyllt Williams

Unawd Bariton / Bas 19-25 oed (48) / Baritone / Bass Solo 19-25 yrs (48)

Disgrifiad,
Unawd Bariton / Bas 19-25 oed (48) / Baritone / Bass Solo 19-25 yrs (48)

1. John Ieuan Jones

2. Emyr Lloyd Jones

3. Dafydd Allen

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams - er clod / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal Presentation

Disgrifiad,
Seremoni Medal Syr T H Parry-Williams - er clod / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal

Dan Puw, Parc, Y Bala

Unawd Soprano 19-25 oed (45) / Soprano Solo 19-25 yrs (45)

Disgrifiad,
Unawd Soprano 19-25 oed (45) / Soprano Solo 19-25 yrs (45)

1. Ffion Elisabeth Edwards

2. Sioned Llewelyn

3. Elen Lloyd Roberts

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (31)

Disgrifiad,
Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs (31)

1. Côr Hen Nodiant

2. Henffych

3. Encôr

Llefaru Unigol 16-21 oed (143) / Solo Recitation 16-21 yrs (143)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol 16-21 oed (143) / Solo Recitation 16-21 yrs (143)

1. Cai Fôn Davies

2. Mali Elwy Williams

3. Annest Mair Jones

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

Disgrifiad,
Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

1. Rhys Meilyr

2. Celyn Llwyd Cartwright

3. Cai Fôn Davies

Canu Emyn i rai dros 60 oed (41) / Hymn singing for those over 60 yrs (41)

Disgrifiad,
Canu Emyn i rai dros 60 oed (41) / Hymn singing for those over 60 yrs (41)

1. Gwynne Jones

2. Geraint Roberts

3. Glynn Morris

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (146) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (146)

Disgrifiad,
Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (146) / Solo Recitation from the Scriptures

1. Mali Elwy Williams

2. Fay Jones

3. Annest Mair Jones

Cyhoeddi enwau buddugwyr Tlysau Sefydliad y Merched / Winners of the W.I. Trophies

Pabell orau - Ysgol Uwchradd Bodedern

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Neb yn deilwng

Disgrifiad,
Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Canlyniadau o'r Maes / Results from the Maes

Pagoda

Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed (73) / Harp Solo 16-19 yrs (73)

1. Nest Jenkins

2. Elain Rhys

3. Aisha Palmer

Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed (71) /Piano Solo 16-19 yrs (71)

1. Elias Ackerley

2. Tomos Wynn Boyles

3. Julian Gonzales

Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed (69) / Woodwind Solo 16-19 yrs (69)

1. Bryn Mir Williams

2. Lleucu Parri

3. Rachel Marie Franklin

Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed (72) /Brass Solo 16-19 yrs (72)

1. Gabriel Tranmer

2. Kirsten Macdonald

3. Owain Llestyn

Pynciau Cysylltiedig