Canlyniadau Dydd Llun 7 Awst // Results for Monday 7 August

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Holl ganlyniadau Dydd Llun 7 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Monday 7August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Disgrifiad, Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Gwion Hallam

Llefaru Unigol dan 12 oed (Cystadleuaeth 145) / Solo Recitation under 12 yrs (Competition 145)

Disgrifiad, Llefaru Unigol dan 12 oed (145) / Solo Recitation under 12 yrs (145)

1. Nel Angharad Gwilym

2. Alwena Mair Owen

3. Peredur Hedd Llywelyn

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

Disgrifiad, Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

1. Siwan Mair Jones

2. Huw Ifan

3. Efan Arthur Williams

Unawd dan 12 oed (57) / Solo under 12 yrs (57)

Disgrifiad, Unawd dan 12 oed (57) / Solo under 12 yrs (57)

1. Efan Arthur Williams

2. Cari Lovelock

3. Rhys Lloyd Thomas

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

Disgrifiad, Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

1. Siwan Mair Jones

2. Lena Haf Davies

3. Efan Arthur Williams

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (147) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (147)

Disgrifiad, Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (147) / Solo Recitation from the Scriptures under

1. Morgan Sion Owen

2. Sara Louise Davies

3. Owain John Jones

Deuawd Offerynnol Agored (60) / Instrumental Duet - Open (60)

Disgrifiad, Deuawd Offerynnol Agored (60) / Instrumental Duet - Open (60)

1. Rhiain Awel Dyer a Chloe Roberts

2. Heledd a Merin

3. Gwenno a Medi Morgan

Unawd i Ferched 12-16 oed (55) / Girls' Solo 12-16 yrs (55)

Disgrifiad, Unawd i Ferched 12-16 oed (55) / Girls' Solo 12-16 yrs (55)

1. Glesni Rhys Jones

2. Elin Fflur Jones

3. Sophie Jones

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (56) / Boys' Solo 12-16 yrs (56)

Disgrifiad, Unawd i Fechgyn 12-16 oed (56) / Boys' Solo 12-16 yrs (56)

1. Llyr Ifan Eirug

2. Tomos Heddwyn Griffiths

3. Tomi Llywelyn

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (74) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (74)

Disgrifiad, Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (74) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (74)

Huw Boucher

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation in words, dance and song (8)

Disgrifiad, Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation in words, dance and song (8)

1. Glanaethwy Hŷn

2. Glanaethwy Iau

3. Aelwyd Yr Ynys ac Adran Bro Alaw

Monolog i rai 12-16 oed (117) / Monologue 12-16 yrs (117)

Disgrifiad, Monolog i rai 12-16 oed (117) / Monologue 12-16 yrs (117)

1. Leisa Gwenllian

2. Sara-Louise Davies

3. Manw Lili Robin

Llefaru Unigol 12-16 oed (144) / Solo Recitation 12-16 yrs (144)

Disgrifiad, Llefaru Unigol 12-16 oed (144) / Solo Recitation 12-16 yrs (144)

1. Leisa Gwenllian

2. Lois Campbell

3. Nansi Rhys Adams

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song Solo 12-16 yrs (6)

Disgrifiad, Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song Solo 12-16 yrs (6)

1. Cadi Gwen Williams

2. Elin Fflur Jones

3. Nansi Rhys Adams

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23)

Disgrifiad, Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23)

1. Alaw Grug Evans

2. Llyr Ifan Eirug

3. Ynyr Lewis Rogers

Pynciau Cysylltiedig