Canlyniadau Dydd Sul 6 Awst // Results for Sunday 6 August

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Holl ganlyniadau Dydd Sul 6 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Sunday 6 August and clips of the competitions.

Côr heb fod yn llai na 20 mewn nifer: Cyflwyno Rhaglen o Adloniant (Cystadleuaeth 27) / Choir of no fewer than20 members: Entertainment Programme (Competition 27)

Disgrifiad, Côr heb fod yn llai na 20 mewn nifer: Cyflwyno Rhaglen o Adloniant (27)

1. Côr Glanaethwy

2. Côr Ieuenctid Môn a CODA

3. Côr CF1

Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol (99) / Solo Creative/Modern Dance (99)

Disgrifiad, Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol (99) / Solo Creative/Modern Dance (99)

1. Caitlin Boyle

2. Meagan Jones

3. Lowri Williams

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (104) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (104)

Disgrifiad, Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (104)

1. Caitlin ac Elin

2. Lia ac Anya

3. Lowri a Jodie

Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp dros 4 mewn nifer (100) / Group Creative/Modern Dance (100)

Disgrifiad, Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp dros 4 mewn nifer (100) / Group Creative/Modern Dance (100)

1. Adran Amlwch

2. Grŵp Nel

3. Barton Dance

Canlyniadau o'r Maes / Results from the Maes

Pagoda

Unawd Telyn dan 16 oed (79) / Harp Solo under 16 (79)

1. Huw Boucher

2. Mariel Havard Griffiths

3. Heledd Wynn Newton

Unawd Llinynnau dan 16 oed (76) / Strings Solo under 16 (76)

1. Gwydion Rhys

2. Rhys Wynn Newton

3. Felix Llywelyn Linden

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (75) / Woodwind Solo under 16 (75)

1. Cesia Rees

2. Nanw Haf Llwyd

3. Christopher Sabisky

Unawd Piano dan 16 oed (77) / Piano Solo under 16 (77)

1. Glesni Rhys Jones

2. Gwydion Rhys

3. Medi Morgan

Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed (78) / Brass solo under 16 (78)

1. Deio Llyr

2. Ela Haf Williams

3. Glyn Porter

Pynciau Cysylltiedig