Canlyniadau Dydd Sadwrn 5 Awst // Results for Saturday 5 August

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Holl ganlyniadau Dydd Sadwrn 5 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 5 August and clips of the competitions.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (Cystadleuaeth 14) / Brass Bands Section 4 (Competition 14)

Disgrifiad,
Bandiau Pres Dosbarth 4 (14) / Brass Bands Section 4 (14)

1. Seindorf Beaumaris

2. Band Porthaethwy

3. Seindorf Dyffryn Nantlle

Bandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

Disgrifiad,
Bandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

1. Seindorf Beaumaris

2. Band Arian Ogmore Valley

3. Band RAF Sain Tathan

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd (102) / Individual Disco, Hip Hop or Street Dance for those aged 12 and over (102)

Disgrifiad,
Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd (102)

1. Rosanna Talco

2. Ffion Mai Bulkeley

3. Eurgain Sara Lloyd

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (105) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (105)

Disgrifiad,
Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (105) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (105)

1. Yr Adar Annuwiol

2. Perlau Amlwch

3. Tlysau Coch

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (200) / Choral Competition (200)

Disgrifiad,
Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (200) / Choral Competition (200)

1. Côr Crymych a'r Cylch

2. Adlais

3. Côr Dre

Bandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

Disgrifiad,
Bandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

1. Seindorf Arian Crwbin

Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (11) / Brass Bands Championship/Section 1 (11)

Disgrifiad,
Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (11) / Brass Bands Championship/Section 1 (11)

1. Band Arian Llaneurgain

2. Band Tref Porth Tywyn

3. Band Llanrug

Enillwyr prif gystadlaethau'r adran Celfyddydau Gweledol / Winners of the main Visual Arts competitions

  • Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain / Gold Medal for Fine Arts

Cecile Johnson Soliz

  • Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio / Gold Medal for Craft and Design

Julia Griffiths Jones

  • Y Fedal Aur am Bensaernïaeth / Gold Medal for Architecture

Stride Treglown

Canlyniadau o'r Maes / Results from the Maes

Pagoda

Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans - (58) / Accompanying on the Piano - Eleri Evans Memorial Competiton (58)

Anne Collard

Dawns

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i ran dan 12 oed (103) / Individual Disco, Hip Hop or Street Dance under 12 (103)

1. Gwen Rowley

2. Kayleigh Wallis

3. Lucy Morgan-Williams

Dawns Greadigol/Cyfoes i Bâr (101) / Creative/Modern Dance Pair (101)

1. Caitlin ac Elin

2. Lia ac Anya

3. Lowri a Jodie

Tŷ Gwerin

Unawd ar unrhyw Offeryn Gwerin (10) / Solo on any Folk Musical Instrument (10)

1. Osian Gruffydd

2. Heledd Davies

3. Cadi Glws Davies

Pynciau Cysylltiedig