Cymunedau yn gweithredu i gefnogi ffoaduriaid

Syria

Mae nifer o gymunedau yng Nghymru yn ymgyrchu i godi arian er mwyn cartrefu rhagor o ffoaduriaid o Syria.

Mae un grŵp yng Ngheredigion wedi codi £12,000 fel rhan o gais i'r Swyddfa Gartref i gynorthwyo teuluoedd i sefydlu cartref newydd yma.

Yn ôl Vicky Moller, sylfaenydd y grŵp yn Aberteifi, mae rhai o bobl yr ardal yn rhwystredig nad oes digon yn cael ei wneud i helpu'r ffoaduriaid.

Felly maen nhw wedi sefydlu cronfa yn lleol a fyddai yn medru cynnig cymorth ymarferol.

Dywedodd Vicky Moller: "Mae grwpiau o gymdogion yn y gymuned yn ceisio helpu er mwyn integreiddio pobl - codi arian, dod o hyd i gartrefi, croesawu nhw yn y maes awyr a'u helpu i ddefnyddio'r bws neu fynd at y meddyg."

"Mae 'na awydd mawr yn yr ardal i helpu. Mae pobl yn awyddus dros ben i helpu."

Cynnig cartref

Erbyn hyn mae pob cyngor sir yng Nghymru wedi derbyn ffoaduriaid o Syria. Mae tua 400 o ffoaduriaid wedi teithio i Gymru o dan gynllun llywodraeth y DU i gynnig cartrefi i ffoaduriaid bregus.

Yn ogystal mae 13 o gymunedau yng Nghymru yn noddi neu yn ceisio noddi ffoaduriaid trwy gyfrwng ymdrechion lleol.

Bu'r BBC yn portreadu ymdrechion y grŵp yn Aberteifi yn y rhaglen deledu Strangers in a Strange Land, sydd i'w gweld ar BBCiplayer

Dywedodd Ms Moller fod y grŵp yn Aberteifi yn gobeithio prynu tŷ yn Aberteifi gyda'r bwriad o gynnig cartref i ffoaduriaid yno erbyn yr hydref.