Carchar am 13 mlynedd i athro mosg am ymosodiadau rhyw

Mohammed Haji Sadiq Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Mohammed Haji Sadiq yn athro am 30 mlynedd

Mae athro 81 oed o Gaerdydd wedi ei ddedfrydu i 13 mlynedd o garchar am ymosodiadau rhyw ar bedair merch mewn mosg.

Roedd Mohammed Haji Sadiq wedi ymosod ar y plant wrth iddo gynnal gwersi astudio'r Coran.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod wedi "manteisio ar ei sefyllfa" ac roedd wedi cyffwrdd â'r merched yn amhriodol fel ffordd o ddisgyblu'r plant.

Cafwyd Sadiq yn euog o'r troseddau yn dilyn achos ym mis Mehefin.

Yn ôl y dystiolaeth roedd yn cam-drin y plant os oedden nhw'n gwneud camgymeriad wrth ddarllen y Coran.

Degawd o droseddu

Fe ddigwyddodd y troseddu dros gyfnod o ddegawd rhwng 1996 a 2006 yn Mosg Madina yn Ffordd Woodville, Caerdydd.

Clywodd y rheithgor yn ei achos fod Sadiq yn defnyddio ffon i daro'r plant, ac y byddai'n bygwth ei ddisgyblion ifanc.

Cafwyd y cyn-athro yn euog o 14 cyhuddiad o ymosodiadau rhyw ar blant ac yn ddieuog ar un cyhuddiad.

Bu Sadiq yn dysgu yn y mosg am 30 mlynedd hyd nes 2006 pan gaeodd yr adeilad yn dilyn tân.

Bydd yn rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.

Ymateb

Yn ôl y detectif Arolygydd Rob Cronick o Heddlu'r De roedd y merched wnaeth roi tystolaeth yn "hynod o ddewr."

Ychwanegodd y gallai'r canlyniad a'r ddedfryd arwain at eraill i deimlo'n ddigon hyderus i siarad gyda'r heddlu.

Dywedodd Mike Jenkin o Wasanaeth Erlyn y Goron bod y menywod yma wedi dangos dewrder mawr yn siarad am y ffordd y gwnaethon nhw ddioddef pan oedden nhw'n ferched ifanc.

"Roedd Sadiq yn ffigwr oedd yn cael ei barchu yn y gymuned, gydag awdurdod a dylanwad sylweddol sy'n golygu bod eu dewrder yn rhywbeth i'w edmygu."

Mae Cyngor Moslemiaid Cymru wedi dweud: "Rydym yn cymeradwyo dewrder y menywod ifanc, sydd nawr fel oedolion wedi dilyn yr achos er mwyn cael cyfiawnder."

"Mae gan bob mosg yng Nghymru, bolisi amddiffyn plant mewn lle, ac mae athrawon a gwirfoddolwyr yn cael eu monitro yn ofalus."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol