Cwest: Milwyr wedi marw wedi ffrwydrad tanc

Published

Clywodd cwest fod dau filwr wedi marw wedi ffrwydrad mewn tanc yn ystod ymarferiad ar faes tanio yn Sir Benfro.

Bu farw'r Corporal Matthew Hatfield a'r Corporal Darren Neilson, aelodau o Gatrawd Brenhinol y Tanciau, yn dilyn y digwyddiad ar faes tanio Castell Martin ar 14 Mehefin.

Clywodd y cwest yn Birmingham fod casgliadau dros dro yn dangos i Corporal Hatfield, 27 o Sir Wiltshire, farw o losgiadau.

Yn ôl yr un casgliadau, bu farw'r Corporal Neilson, 31 o Preston, o drawiad o ganlyniad i anafiadau yn dilyn y ffrwydrad.

Cafodd y cwest ei ohrio tan y flwyddyn nesaf.

Yn ystod y gwrandawiad ddydd Gwener clywodd y crwner fod y ddau a fu farw yn filwyr profiadol ac wedi gwasanaethau yn Irac ac Afghanistan.

image copyrightWales News Service

Mae'r heddlu, y Gweithgor Iechyd a Diogelwch a'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn cynnal ymchwiliad i'r digwyddiad.

Dywedodd y Prif Dditectif Arolygydd Ross Evans o Heddlu Dyfed Powys iddyn nhw gael eu galw i'r maes tanio am 15:30 ar 14 Mehefin yn dilyn ffrwydrad.

Cafodd pedwar o filwyr eu cludo i'r ysbyty a bu farw dau ohonyn nhw.

Dywedodd Mr Evans mai'r heddlu oedd yn arwain yr ymchwiliad ond nad oedd disgwyl iddo gael ei gwblhau tan fis Chwefror 2018.

Fe ddywedodd y crwner wrth deuluoedd y milwyr bod disgwyl i'r cwest llawn bara tair wythnos a bydd yn cael ei gynnal yn Solihull ym mis Gorffennaf 2018.

Cafodd cyrff y ddau filwr eu rhyddhau ar gyfer gwasanaethau angladdol.