Ateb y Galw: Osian Williams

Published

Osian Williams, prif leisydd Candelas sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddo gael ei enwebu gan Alys Williams yr wythnos diwethaf.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Rhedeg fyny a lawr rhyw goridor yn ein cartref cynta'....Oriau o hwyl!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Eden

image captionFe wnaeth Candelas ryddhau eu record cyntaf yn 2013, 'Candelas'

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Rhedeg i ffwrdd wrth Mam am wneud rhywbeth drwg wedyn troi rownd a gweiddi rheg arni pan o'n i'n ofnadwy o ifanc! Dwi dal yn cael hunllefau am y peth!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Bod yn rhan o daith 'Cadw'r Flam yn Fyw' hefo Cwmni Theatr Maldwyn. Oedd yr holl brofiad mor fawreddog ac emosiynol - o'n i'n crio tu ôl y dryms ar ôl pob sioe.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Na dim felly.... Dwi'n cnoi fy ngwinedd ond fel arall dwi'n berson reit lân.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Llanuwchllyn - pobl dda, tafarn dda.... Be' arall ma' rhywun isio?

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Gig Candelas hefo'r gerddorfa llynedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

image captionCandelas yn perfformio mewn gig arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni, 2016

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Amyneddgar, distaw a chyfeillgar

Beth yw dy hoff lyfr?

Dydw i ddim yn darllen llyfrau yn aml ond y dwytha i mi ei ddarllen oedd 'The Fault In Our Stars' gan John Green a mi wnes i ei fwynhau yn arw.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod?

John Bonham - jysd i gael siarad am ddryms trwy'r nos a wrach dysgu rhywbeth geno fo.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'Little Boxes' ar Netflix. O'n i hefo fy nghariad yn y gwely isio rhywbeth i wylio a dyma nghariad i'n cysgu ar ôl chwarter awr... Dwi'n difaru fyswn i wedi gneud yr un peth. Peidiwch â gwastraffu eich amser yn gwylio hon bawb!

image captionOsian gyda'i frawd a'i chwaer, Branwen a Meilir

Dy hoff albwm?

The Trials of Van Occupanther gan Midlake

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu phwdin, a be' fyddai'r dewis?

Pwdin - Cacen Gaws

image captionEnillodd Osian Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau, 2015

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Beyonce! A 'swn i'n canu a dawnsio trw'r dydd.

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog)

Pynciau Cysylltiedig