Aur i Fangor yn safonau prifysgolion newydd y llywodraeth

Prifysgol Bangor Image copyright Geograph

Prifysgol Bangor yw'r unig sefydliad yng Nghymru i ennill safon aur yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) newydd Llywodraeth y DU.

Mae'r fframwaith, sy'n rhan o gynlluniau Llywodraeth y DU i godi safonau mewn addysg uwch, yn asesu prifysgolion yn erbyn amrediad o feini prawf.

Ar draws y DU fe wnaeth 295 o brifysgolion, colegau ac unrhyw sefydliad arall sy'n darparu addysg uwch gymryd rhan ym mhrofion TEF yn wirfoddol.

O'r rheiny wnaeth ddarparu digon o wybodaeth i gael eu graddio, llwyddodd 59 sefydliad (26%) i ennill safon aur, 116 (50%) wobr arian, a 56 (24%) safon efydd.

Pum safon arian

Fe wnaeth pum sefydliad yng Nghymru gyrraedd safon arian - Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Met Caerdydd, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, a Choleg Castell-nedd Port Talbot.

Fe wnaeth un brifysgol - Y Drindod Dewi Sant - gyrraedd safon efydd.

Ni wnaeth Prifysgol Aberystwyth na Phrifysgol De Cymru gymryd rhan.

Image copyright Thinkstock
Image caption Roedd Prifysgol Caerdydd yn un o bum sefydliad yng Nghymru wnaeth ennill safon arian

Roedd sefydliadau'n cael eu hasesu yn ôl tri phrif gategori - ansawdd addysgu, amgylchedd dysgu, a chanlyniadau myfyrwyr a budd addysgol.

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John G Hughes: "Mae Bangor wedi cynnal ymrwymiad cryf i ddarparu profiad o ansawdd uchel i fyfyrwyr ers degawdau.

"Nid yn unig ydyn ni'n cyplysu ymchwil a dysgu, ond rydyn ni hefyd yn darparu gofal bugeiliol personol, ac yn darparu amrywiaeth ac arbrofi yn ein haddysgu a dysgu.

"Mae'r dyfarniad aur yn adlewyrchu perfformiad nodedig Prifysgol Bangor a hoffwn longyfarch pawb yn y brifysgol am eu gwaith ar ran ein myfyrwyr."

Pynciau Cysylltiedig