Araith y Frenhines: 'Ddim mor denau â'r disgwyl'

Y Frenhines

Fe gyrhaeddodd y Frenhines mewn car, nid coets aur, gan wisgo het nid coron.

Oherwydd yr etholiad brys, roedd hon yn seremoni heb y rhwysg a rhodres arferol.

Ond o ystyried ein bod mewn cyfnod anarferol yn wleidyddol, efallai bod hynny yn addas.

Dyma araith ar gyfer dwy flynedd nid un, gyda rhan helaeth o waith y llywodraeth dros y cyfnod nesaf yn canolbwyntio ar Brexit.

Mae 'na wyth mesur i gyd yn ymwneud â'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n anodd gweld sut bydd yna amser i wneud dim arall.

Does 'na ddim rhyw lawer o sôn am Gymru yn yr araith, ond fel mae'r Prif Weinidog yn ei ddweud yn y nodiadau esboniadol i'r araith: "Mae mwyafrif y Mesurau yn y rhaglen hon yn berthnasol i bob rhan o'r Deyrnas Unedig."

Wedi dweud hynny mae yna bryderon eisoes ynglŷn ag effaith rhai o'r mesurau hynny ar Gymru.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi rhybuddio y bydd yna argyfwng cyfansoddiadol os yw Llywodraeth y DU yn amharchu datganoli.

Mae arweinydd Plaid Cymru yn Nhŷ'r Cyffredin, Liz Saville Roberts hefyd wedi mynegi pryder y bydd y llywodraeth yn defnyddio Brexit i dynnu grymoedd oddi ar Gymru.

Felly fe fydd y Bil Amaethyddiaeth (maes sydd wedi'i ddatganoli wrth gwrs), sydd â'r nod o "sefydlu polisïau cenedlaethol newydd", yn codi cwestiynau. Dwi'n amau y bydd yr addewid i "ymgynghori yn eang gyda'r sefydliadau datganoledig" yn ddigon i blesio'r beirniaid.

Doedd yr araith ddim mor denau ag yr oedd rhai yn ei ddisgwyl, ond does 'na ddim byd dadleuol na radical yno chwaith.

Ac yn hynny o beth mae gwendid Theresa May i'w weld yn yr hyn sydd wedi'i adael allan.

Mae'r cynlluniau uchelgeisiol oedd yn y maniffesto i newid y system ofal cymdeithasol yn Lloegr, i gael gwared â'r clo triphlyg ar bensiynau, a newidiadau i daliadau tanwydd gaeaf, i gyd wedi diflannu.