Achub dynes a phlentyn ger rhaeadr yng Nghastell-nedd

Rhaeadr Melin-cwrt Image copyright Dysdera/Geograph
Image caption Cafodd swyddogion eu galw i'r digwyddiad ger Rhaeadr Melin-cwrt ddydd Sadwrn

Mae dynes a phlentyn wyth oed wedi eu hachub ar ôl disgyn lawr llethr ger rhaeadr boblogaidd yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cafodd swyddogion o Wasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu galw i'r digwyddiad ger Rhaeadr Melin-cwrt, Resolfen ddydd Sadwrn.

Bu'n rhaid defnyddio offer arbenigol i achub y ddynes a'r plentyn.

Does dim gwybodaeth bellach ar hyn o bryd ynglŷn â'u hanafiadau.