Carcharu dyn 'treisgar' o Gaernarfon am dorri penglog

John Riley Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru fod John Riley yn "droseddwr cyson"

Mae "dyn ifanc treisgar" o Wynedd wedi ei garcharu am dair blynedd ar ôl iddo dorri penglog rhywun gydag un ergyd.

Cafodd John Riley, 28, o Gaernarfon ei ganfod yn euog yn dilyn "tystiolaeth lethol" ei fod wedi cyflawni niwed corfforol difrifol yn erbyn dyn 47 oed y tu allan i dafarn yn y dref.

Dywedodd y barnwr Huw Rees yn Llys y Goron Caernarfon y gallai fod wedi lladd y dyn yn ei ddicter.

Yn ogystal â'r anaf i'w benglog, fe wnaeth y dyn ddioddef gwaedlif i'w ben, ac mae hefyd wedi gorfod cael cymhorthydd clyw yn dilyn yr ymosodiad.

'Rhyddhad'

Dywedodd y Ditectif Sarsiant Andy Davies o Heddlu Gogledd Cymru fod Riley yn "droseddwr cyson" ac y byddai ei garcharu yn "dod a rhywfaint o ryddhad a bodlonrwydd i'r holl gymuned".

Ychwanegodd y Barnwr Rees nad oedd "unrhyw fath o bresenoldeb plismona" ar y Maes ar noson yr ymosodiad.

Dywedodd y dylai'r awdurdodau trwyddedu gael gweld delweddau camerâu cylch cyfyng, ac y dylid ystyried a oedd hi'n briodol cael oriau agor mor hir ar dafarn Morgan Lloyd.

Image copyright Google