Codi cyfyngiadau ar draethau ger Y Rhyl wedi achos slyri

slyri Image copyright CNC
Image caption Fe ddaeth y llygredd o lagŵn slyri ar fferm ger Afon Bach

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi codi cyfyngiadau ar nofio yn y môr ger Y Rhyl yn dilyn achos o lygredd mewn afon.

Ddydd Gwener cafwyd rhybudd i beidio â nofio yn y môr na gadael i blant chwarae ar y traeth yno, oherwydd bod slyri wedi gollwng i'r dŵr.

Cafodd y cyfyngiadau eu codi nos Wener, wedi rhagor o brofion.

Ond mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhybuddio fod llawer o bysgod wedi eu lladd yn y digwyddiad yn Afon Bach yn Nhremeirchion, sydd yn llifo i mewn i'r Afon Clwyd.

'1,000 wedi eu lladd'

Dywedodd CNC fod safon y dŵr yn y ddwy afon wedi "gwella" yn dilyn y gollyngiad slyri.

"Fodd bynnag, mae swyddogion yn amcangyfrif y gallai'r llygredd ddoe fod wedi lladd hyd at 1,000 o bysgod, gan gynnwys eogiaid a llysywod," meddai llefarydd fore Sadwrn.

"Mae swyddogion yn parhau ar y safle i fonitro'r gwaith sy'n cael ei wneud gan y ffermwr ar y lagŵn slyri sydd wedi'i ddifrodi, ac i fonitro'r afonydd sydd wedi'u heffeithio."

Ychwanegodd CNC fod y ffermwr wedi rhwystro unrhyw lwybrau eraill ble gallai'r slyri achos rhagor o lygredd.

Pynciau Cysylltiedig