Cyhoeddi enwau milwyr fu farw yng Nghastell Martin

Matthew Hatfield Image copyright Facebook
Image caption Roedd Matthew Hatfield yn aelod o Gatrawd Brenhinol y Tanciau

Mae enwau'r milwyr fu farw mewn digwyddiad yn ymwneud â thanc ar faes tanio'r fyddin wedi eu cyhoeddi.

Bu farw'r Corporal Matthew Hatfield o Wiltshire, a'r Corporal Darren Neilson o ganlyniad i anafiadau y cawson nhw yn y digwyddiad ar faes Castell Martin ddydd Mercher.

Roedd y ddau yn aelodau o Gatrawd Brenhinol y Tanciau.

Dywedodd yr Is-gyrnol Simon Ridgway bod y ddau yn "filwyr talentog dros ben oedd wrth eu boddau gyda'u swyddi".

"Mae'r catrawd wedi colli dau gymeriad ac mae'n fraint i fod wedi gwasanaethu gyda nhw. Bydd colled ar ôl y ddau."

Image copyright Facebook
Image caption Bu farw Darren Neilson o'r anafiadau a gafodd yn y digwyddiad

Mae dau filwr arall yn parhau yn yr ysbyty mewn cyflwr "difrifol", un yn Nhreforys yn Abertawe, a'r llall yn Birmingham.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn, Heddlu Dyfed Powys a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn cynnal ymchwiliad.

Dywedodd y gweinidog sydd â chyfrifoldeb, Tobias Ellwood, bod y ddau filwr fu farw yn aelodau o Gatrawd Brenhinol y Tanciau.

Mae BBC Cymru yn deall fod y digwyddiad yn ymwneud â ffrwydron yn ffrwydro o fewn tanc Challenger.

Yn ôl newyddiadurwr y BBC yno, roedd y safle'n brysur fore Gwener wrth i'r ymchwiliad gael ei gynnal.

Image copyright Wales News Service

Oherwydd y digwyddiad, mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi gwahardd ymarferion tanio nes eu bod yn gwybod achos y digwyddiad.

Mae'r gwaharddiad mewn grym ar gyfer yr holl fyddin, ble bynnag y maen nhw yn y byd.

Mae safle'r fyddin yng Nghastell Martin yn ymestyn dros 5,900 acer ar hyd arfordir Sir Benfro.

Straeon perthnasol