Marwolaeth milwr yn Sir Benfro: Cyhoeddi enw'n lleol

Castell Martin Image copyright Wales News Service

Mae un o'r milwyr fu farw mewn digwyddiad yn ymwneud a thanc ar faes tanio'r fyddin wedi ei enwi'n lleol fel Matthew Hatfield o Wilshire.

Roedd yn un o ddau filwr fu farw wedi'r digwyddiad ar faes Castell Martin ddydd Iau.

Mae dau filwr arall yn parhau yn yr ysbyty, un yn Nhreforys yn Abertawe, a'r llall yn Birmingham.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn, Heddlu Dyfed Powys a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn cynnal ymchwiliad.

Dywedodd y gweinidog sydd â chyfrifoldeb, Tobias Ellwood, bod y ddau filwr a fu farw yn aelodau o Gatrawd Brenhinol y Tanciau.

Mae BBC Cymru yn deall fod y digwyddiad yn ymwneud â ffrwydron yn ffrwydro o fewn tanc Challenger.

Straeon perthnasol