Merched y Wawr yn heidio i'r Bala i ddathlu hanner cant

Plac Merched y Wawr

Hanner can mlynedd yn ôl fe gefnodd criw o ferched yn y Parc ger y Bala ar Sefydliad y Merched, a phenderfynu dechrau cymdeithas a fyddai'n rhoi lle urddasol i'r Gymraeg.

Aeth y gymdeithas honno o nerth i nerth, a heddiw mae gan Ferched y Wawr dros 6,000 o aelodau.

Ddydd Sadwrn ac yn ystod yr wythnos mae disgwyl i gannoedd o'r aelodau yn heidio i bentref bach y Parc i gael blas ar y dechreuadau yn 1967, a thwf y mudiad ers hynny.

Image copyright Merched y Wawr
Image caption Ffasiwn y ffedogau ar hyd yr hanner canrif

Aduniad yw'r weithgaredd gyntaf, wrth i holl lywyddion, trysoryddion, ysgrifenyddion y mudiad ar hyd yr hanner canrif ddod at ei gilydd.

Yn ymuno â nhw bydd aelodau gwreiddiol canghennau Y Parc a'r Ganllwyd - y ddwy gangen gyntaf.

Un o aelodau gwreiddiol Y Parc yw Sylwen Lloyd Davies, a hi fydd yn dadorchuddio murlun arbennig i gofnodi'r pen-blwydd.

Prynhawn Sadwrn bydd rhifyn arbennig o 'Dechrau Canu, Dechrau Canmol' yn cael ei recordio yn yr hen gapel yn Llanuwchllyn.

Image copyright Merched y Wawr

Parc fydd y Meca

Ar yr adeilad lle sefydlwyd y mudiad ceir y cwpled:

'Man ein creu, yma mae'n crud,

'Ein cof, a'n Mecca hefyd.'

Dywedodd y cyfarwyddwr Tegwen Morris: "Ry'n yn disgwyl merched y wawr o bob rhan o Gymru i ddod i'r Parc i weld arddangosfa arbennig sy'n cofnodi cerrig milltir y daith a gwahanol agweddau o'r mudiad.

Image copyright Merched y Wawr
Image caption Paneli sydd wedi'u creu gan bob sir i nodi'r hanner cant

"Bydd pob math o bethau i'w gweld - paneli lliwgar sydd wedi cael eu creu gan bob sir, sioe weledol o archif y BBC a Sgrin a Sain, a bydd modd cael blas ar atgofion sydd wedi'u hel fel rhan o'n prosiect treftadaeth.

"Yn ogystal ry'n ni wedi llwyddo i gael gafael ym mhob rhifyn o'n cylchgrawn Y Wawr - 196 i gyd - a bydd y rheiny i'w gweld.

"Edrychwn ymlaen at groesawu ffrindiau ac aelodau o Gymru benbaladr - ac wrth gwrs bydd 'na baned a chacen i groesawu pawb."