Cyngor yn ymateb i gynllun gwelliannau i'r A55

A55 Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Mae dau lwybr yn cael eu hystyried - llwybr coch a llwybr glas

Mae cynghorwyr Sir Y Fflint wedi ymateb i gynigon i wella un o'r prif ffyrdd sy'n cysylltu gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwario £200m ar wella'r A494/A55, gan ddweud bod y ffordd o "bwysigrwydd strategol i economi Sir y Fflint a gogledd Cymru".

O ran y gwelliannau mae dau lwybr - coch neu las - yn cael eu hystyried i wella llif y traffig, yn enwedig yn ystod adegau prysur.

Mae'r cyngor yn ffafrio trydydd llwybr y maen nhw wedi ei lunio eu hunain, ond mae cynghorwyr wedi penderfynu argymell y llwybr coch i'w cabinet.

Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru, ac mae disgwyl cyhoeddiad yn ystod yr haf.

Image copyright Google
Image caption Yr A494 yw un o'r prif ffyrdd sy'n cysylltu gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr

Ddydd Gwener bu aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd yn ystyried manteision ac anfanteision y ddau opsiwn.

Mae'r llwybr glas, sydd tua 10 cilomedr, yn golygu lledu llwybr yr A55/A494 a gwelliannau i gyfnewidfa Ewlo.

Byddai tair lôn yn teithio i'r ddau gyfeiriad.

Mae'r dewis coch, tua 13 cilomedr, yn cynnwys ffordd newydd rhwng yr A55 a'r A548.

Byddai hefyd yn golygu addasu a gwella cyffyrdd, gyda dwy lôn i'r ddau gyfeiriad.

Pynciau Cysylltiedig