Carchar am geisio llofruddio perchennog siop

whelan Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn wnaeth drywanu perchennog siop yn Sir y Fflint mewn ymosodiad "gwyllt" wedi'i garcharu am 20 mlynedd.

Roedd Matthew Whelan, 30, wedi cymryd cyffuriau ac yn feddw pan dargedodd Imtiaz ul Haq yn y siop Costcutter yn Queensferry ar 8 Rhagfyr y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod Mr Haq, 59, yn "lwcus i fod yn fyw" wedi iddo gael ei drywanu yn ei wddf a'i ben.

Fe wnaeth Whelan, o Mancot, gyfaddef cyhuddiadau o geisio llofruddio a dwyn.

Clywodd y llys ei fod wedi cymryd cyllell i'r siop i ddwyn oddi yno, a'i fod wedi ymosod ar Mr Haq pan geisiodd wasgu botwm y larwm argyfwng.

Dywedodd Andrew Green ar ran yr amddiffyniad nad oedd gan Whelan lawer o gof o'r digwyddiad, ond ei fod "wir yn edifar".

Cafodd Whelan ei ddedfrydu fel troseddwr peryglus, a bydd yn rhaid iddo dreulio o leiaf dau draean o'r ddedfryd dan glo cyn y bydd yn bosib ystyried ei ryddhau.

Image copyright Google
Image caption Bu siop Imtiaz ul Haq ar gau am dri mis yn dilyn y digwyddiad