Ymgynghoriad i 'ddiogelu dyfodol' Yr Wyddfa

Yr Wyddfa Image copyright Matthew Cattell

Mae ymgyrch wedi'i lansio i ddiogelu dyfodol Yr Wyddfa yn dilyn cynnydd mewn ymwelwyr i gopa uchaf Cymru.

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa wedi lansio ymgynghoriad ddydd Iau yn amlinellu'r ffyrdd y mae eisiau hyrwyddo a gwarchod yr ardal.

Daw yn dilyn pryderon am nifer yr ymwelwyr, sbwriel a'r pwysau ar dimau achub mynydd, cyfleusterau a'r amgylchedd.

Dywedodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ei fod yn gobeithio creu'r "cynllun gorau posib ar gyfer yr ardal".

Yn ôl y bartneriaeth, Yr Wyddfa yw'r mynydd prysuraf yn y DU, a'r trydydd atyniad mwyaf poblogaidd yng Nghymru, gan ddenu 582,000 o ymwelwyr pob blwyddyn.

Image caption Mae pryder bod nifer yr ymwelwyr yn erydu rhai o'r llwybrau cerdded

Dywedodd cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, John Harold bod y mynydd wedi gweld "cynnydd dramatig mewn ymwelwyr i'r ardal dros y blynyddoedd diwethaf".

"Rydyn ni'n edrych ar sbwriel, erydiad llwybrau cerdded, yr angen i bobl fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a'r heriau y maen nhw'n gosod i'w hunain pan maen nhw'n mynd ar y mynydd, a thrafnidiaeth addas," meddai.

"Rydyn ni'n dathlu'r mynydd - mae pobl yn ei werthfawrogi ac yn mwynhau eu hamser yma - felly does dim diddordeb mewn troi pobl i ffwrdd."

Mae'r bartneriaeth hefyd eisiau adeiladu ar lwyddiant twristiaeth, gan ddweud bod bron i £70m yn cael ei wario yn lleol gan ymwelwyr â'r parc cenedlaethol.

Image copyright Andrew Ennever
Image caption Daw'r ymgynghoriad yn dilyn pryderon am nifer yr ymwelwyr a'r sbwriel y maen nhw'n gadael ar eu hôl

Dywedodd rheolwr partneriaethau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Helen Pye: "Mae safbwyntiau a syniadau pobl yn hynod o bwysig i ni a dyna pam ein bod yn darparu'r cyfle hwn i bobl a mudiadau roi eu hadborth ar y cynllun drafft.

"Mae sicrhau mewnbwn gan eraill mor bwysig i ni fedru cynhyrchu'r cynllun gorau posib ar gyfer yr ardal, a bydd y cynllun yn sgil hyn yn esblygu ac yn cael ei addasu fel y bo'n briodol."

Bydd yr ymgynghoriad ar-lein yn para nes 7 Gorffennaf, a bydd sesiwn galw heibio yn y Mynydd Gwefru, Llanberis ar 4 Gorffennaf.

Image caption Gowlg o'r Wyddfa o gyfeiriad Rhyd Ddu