Tim Farron yn gadael fel arweinydd Dem Rhydd

Tim Farron Image copyright PA

Mae Tim Farron wedi camu o'r neilltu fel arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol.

Mae wedi bod yn AS Westmorland a Lonsdale ers 2005, ac fe olynodd Nick Clegg fel arweinydd y blaid yn dilyn etholiad cyffredinol 2015.

Mewn datganiad, dywedodd ei fod "wedi rhwygo rhwng byw fel Cristion ffyddlon a gwasanaethu fel arweinydd gwleidyddol".

Dywedodd y dylai fod wedi delio'n "gallach" gyda chwestiynau'n ymwneud â'i ffydd yn ystod yr ymgyrch etholiadol, gan gynnwys ei farn am ryw rhwng pobl hoyw.

Mynnodd mai ei benderfyniad personol ef oedd gadael, a'i fod yn parhau â chefnogaeth y blaid yn dilyn yr etholiad cyffredinol.

Fe wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol gynyddu nifer ei ASau o wyth i 12 yn yr etholiad yr wythnos diwethaf, er i'w siâr o'r bleidlais ostwng.

Fe wnaeth y blaid golli eu hunig aelod seneddol o Gymru - Mark Williams - hefyd, wrth i Blaid Cymru gipio sedd Ceredigion ganddynt.