Ymchwilio i ladrad arian elusen o siop yn Abertawe

Lladron Image copyright Rhys Candles
Image caption Yr olygfa oedd yn disgwyl perchnogion y siop fore Mawrth

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio wedi lladrad blwch casglu arian elusennol a stoc gwerth dros £5,000 o siop yn Abertawe.

Fe aeth David a Wendy Johnson, perchnogion Rhys Candles yn Llansamlet, i mewn i'r siop fore Mawrth a chanfod bod gwerth dros £4,000 o stoc wedi ei ddwyn, yn ogystal â dros £1,000 o arian elusennol.

Roedd y lladron wedi torri drwy do'r adeilad i gael mynediad, cyn dwyn nifer o eitemau a swm o arian oddi yno.

Ymysg y nwyddau roedd blwch casglu Cancer Research, oedd yn cynnwys dros £800.

'Torcalonnus'

"'Ry' ni ond wedi bod yn codi arian ar gyfer Cancer Research am gwpl o fisoedd, a hyd at ddydd Llun, roedden ni wedi codi tua £800," meddai Mrs Johnson.

"Ym mis Mawrth, cafodd fy nhad ddiagnosis o ganser yr ymennydd, felly fe wnaeth un o' nghwsmeriaid roi cannwyll brin i'w gwerthu mewn raffl, gan ddweud bod rhaid i'r arian i gyd fynd i fy mam a'n nhad i fynd mas am bryd o fwyd neu am noson mas rhywle.

"Ac fe godon ni o leiaf £175 at yr achos yna, achos rwy'n gwybod roedd 'na'n bendant £175 mewn papurau, a llawer o ddarnau punt. Ac yn amlwg maen nhw wedi ei gymryd e, sy'n drist iawn."

Image copyright Rhys Candles
Image caption Fe dorrodd y lladron i mewn i'r adeilad drwy'r to

"Mae meddwl am unrhyw un yn dwyn unrhyw arian elusennol yn ofnadwy, ond pan mae e mor agos at gartref, mae'n dorcalonnus."

Mae Mr a Mrs Johnson yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth neu a welodd unrhyw beth amheus yn yr ardal rhwng nos Lun ac oriau mân fore Mawrth i gysylltu â'r heddlu.

Image caption Roedd difrod y tu allan i'r siop wedi'r digwyddiad

"Ry' ni ond eisiau i bobl ein helpu ni ddod o hyd i bwy wnaeth hwn," meddai Mr Johnson.

"A bod yn onest, yr arian elusennol oedd y peth cyntaf i ni feddwl amdano pan gyrhaeddon ni'r siop ddoe.

"Mae fy ngwraig yn un o dair merch, teulu agos, ac mae'r busnes yma'n fusnes teuluol agos hefyd, ac mae hwn wedi'n cyffwrdd a'n ypsetio ni gyd."

Mewn datganiad fe ddywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn parhau i ymchwilio i ladrad masnachol a ddigwyddodd yn oriau mân fore Mawrth ar Stryd Samlet.

Maen nhw'n apelio ar i unrhyw un a welodd unrhyw beth yn yr ardal i gysylltu â nhw ar rif 101, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod 1700225990.

Pynciau Cysylltiedig