Brexit yn gyfle i 'ail-lunio a chryfhau'r DU'

Carwyn Jones
Image caption Blaenoriaeth Carwyn Jones yw sicrhau "mynediad llawn a dirwystr" i farchnad sengl yr UE

Mae gadael yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi cyfle i "ail-lunio a chryfhau" y Deyrnas Unedig, yn ôl Prif Weinidog Cymru.

Mewn araith ddydd Iau bydd Carwyn Jones yn cyflwyno cynllun i newid y perthnasau rhwng llywodraethau pedair cenedl y DU yn dilyn Brexit.

Dan y cynigion, sefydliad newydd - Cyngor Gweinidogion y DU - fyddai'n datrys anghydfodau yn dilyn Brexit.

Bydd Mr Jones yn galw ar wledydd y DU i gydweithio "drwy drafod, nid dictad - i fapio ein dyfodol ar y cyd".

Mae Prif Weinidog Cymru eisoes wedi ysgrifennu at Theresa May yn annog iddi ail feddwl cynlluniau ar gyfer Brexit caled, gan ddweud nad oes ganddi fandad i wneud hynny ar ôl i'r Ceidwadwyr golli eu mwyafrif yn yr etholiad cyffredinol.

'Her sylweddol'

Yn siarad yng Nghaerdydd ddydd Iau bydd Mr Jones yn dweud eto mai ei flaenoriaeth yw sicrhau "mynediad llawn a dirwystr" i farchnad sengl yr UE yn dilyn Brexit, ac yn pwysleisio mai cydweithio sydd angen wrth fynd ymlaen.

Bydd yn dweud mai gadael yr Undeb Ewropeaidd yw'r "her fwyaf sylweddol sy'n wynebu'r Deyrnas Unedig, ac mae'n her a ddaeth yn amlycach fyth yn sgil canlyniad yr etholiad cyffredinol".

Fe fydd yn rhybuddio y gallai Brexit "arwain at ansefydlogi'r DU fel y gwyddom amdani - ar y llaw arall, os byddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd, gallwn ni ddefnyddio hyn fel cyfle i ail-lunio a chryfhau'r undeb".

Byddai Cyngor Gweinidogion y DU yn cymryd lle'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion presennol - y ffordd mae Llywodraeth y DU wedi clywed blaenoriaethau'r llywodraethau datganoledig yn nhrafodaethau Brexit.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol