ACau i ystyried cais deddfwriaeth awtistiaeth newydd

paul davies
Image caption Bydd yn rhaid i Aelod Cynulliad Preseli Penfro gael cefnogaeth ei gyd-aelodau ym Mae Caerdydd

Bydd Aelodau Cynulliad yn ystyried cais i lunio deddfwriaeth newydd er mwyn cryfhau gwasanaethau awtistiaeth.

Byddai deddfwriaeth awtistiaeth y Ceidwadwr Paul Davies yn gorfodi awdurdodau lleol a'r byrddau iechyd i lunio strategaeth er mwyn cryfhau gwasanaethau.

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd £13m yn cael ei wario yn ystod y pedair blynedd nesaf ar wasanaeth integredig cenedlaethol ar awtistiaeth.

Mae'r llywodraeth wedi datgan fod ganddyn nhw'r grymoedd i gefnogi pobl sydd ag awtistiaeth yn barod, a'u bod yn adolygu'r sefyllfa yn gyson.

'Anghyson'

Hawliodd Mr Davies fod gwasanaethau wedi bod yn "anghyson yn y gorffennol, ac mae angen deddfwriaeth i sicrhau fod y gwasanaethau yma yn cael eu sefydlu yn statudol".

Mae Mr Davies yn apelio am gefnogaeth ei gyd-aelodau Cynulliad ar ôl ennill balot i gyflwyno mesur ger bron y Cynulliad.

Os yn llwyddiannus fe fydd ganddo 13 mis i gyflwyno mesur ffurfiol ar gyfer ystyriaeth bellach.

Dywedodd Mr Davies ei fod yn "obeithiol" y gallai ei argymhellion gael eu derbyn.

Yn yr hydref fe drechwyd ymgais gan y Ceidwadwyr yn y Cynulliad i gyflwyno mesur awtistiaeth.