Rhybudd am gytundeb May a'r DUP

mark drakeford
Image caption Fe ddylai Cymru a'r Alban gael eu trin yr fath a Gogledd Iwerddon, yn ôl Mark Drakeford

Dylai Cymru gael cyfran o unrhyw arian ychwanegol fydd yn cael ei roi i Ogledd Iwerddon o ganlyniad i gytundeb rhwng y Ceidwadwyr a'r DUP.

Dyna yw rhybudd Llywodraeth Cymru wrth i lywodraeth Theresa May barhau i drafod â'r DUP ynglŷn â chydweithio yn San Steffan.

Mae manylion unrhyw gytundeb posib yn parhau i fod yn ddirgelwch, ond mae disgwyl i'r DUP ofyn am gyllid ychwanegol ar gyfer prosiectau yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford, y dylai Cymru a'r Alban elwa hefyd o unrhyw gynnydd mewn gwariant.

Eisoes mae trefniant yn bodoli lle mae Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn elwa yn gyfrannol o unrhyw wariant ychwanegol yn Lloegr.

Dywedodd Mark Drakeford: "Fe fydd gen i broblem gyda'r gwariant os yw hynny mewn meysydd sydd wedi eu datganoli i Gymru a'r Alban.

"Fel dywedodd John Major - os yw hyn yn syml yn arian ar gyfer pleidleisiau, yna mae hynny yn sefyllfa heb urddas i Lywodraeth y DU.

"Os oes arian ar gael ar gyfer pwrpas sydd ond yn bodoli yng Ngogledd Iwerddon, yna mae hynny yn un peth.

"Ond os yw Gogledd Iwerddon yn elwa ar bethau lle mae gennym ni gyfrifoldebau yng Nghymru, yna fe fyddwn yn disgwyl swm tebyg o arian."