Tanau gwair wedi 'lleihau'n ddramatig' yng Nghymru

Ynyshir, Rhondda Cynon Taf Image copyright @JohnBulpin59/Twitter
Image caption Mae'r frigâd dân wedi gweithio gyda ffermwyr a thirfeddiannwyr yn ogystal â phobl ifanc

Mae nifer y tanau gwair yng Nghymru gafodd eu cynnau'n fwriadol wedi lleihau'n ddramatig ers 2015, medd y frigâd dân.

Mae ffigyrau'n dangos gostyngiad o 41% yn nifer y tanau yn 2016 o'i gymharu â ffigyrau "annerbyniol" 2015, gan gynnwys lleihad o 75% yn Ebrill 2016 o gymharu ag Ebrill 2015.

Ddydd Mercher fe fydd gwasanaethau tân Cymru yn treialu peiriant newydd i dorri rhedyn fydd yn lleihau'r risg o danau gwair.

Dywedodd Bwrdd Lleihau Tanau Bwriadol Cymru bod 940 o danau bwriadol wedi eu cynnau yn 2017, gostyngiad o 44% o'i gymharu â 2015, a bod siarad gyda phobl ifanc wedi bod yn allweddol.

Ond maen nhw hefyd yn gweithio gyda ffermwyr a thirfeddianwyr i geisio lleihau'r nifer o danau anghyfreithlon sy'n lledu.

Peiriant newydd

Mae'r Bwrdd yn benderfynol o barhau gyda'u hymdrechion dros fisoedd yr haf, gan ofyn i bobl fod yn wyliadwrus o'r perygl o danau bach yn lledu ac achosi difrod i dir, bywyd gwyllt ac eiddo.

Yn dilyn y gwaith gyda ffermwyr, fe fydd peiriant torri rhedyn yn cael ei dreialu gan y gwasanaeth tân ym Mhowys ddydd Mercher.

Dywedodd y Gwasanaeth Tân bod cynnydd mewn rhedyn yn effeithio ar amaeth, cyflenwadau dŵr yng nghefn gwlad ac yn ffactor sy'n cyfrannu'n sylweddol at danau gwair.

Bydd y peiriant yn cael ei brofi ger pentref Twmpath yn ymyl Llanfair-ym-Muallt.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: "Byddai gallu defnyddio'r peiriant i greu bylchau tân yn y rhedyn yn galluogi tirfeddianwyr i leihau faint o dyfiant sych sydd ar dir mynyddig, gan leihau'r risg o danau gwyllt ar eu tir."