Carcharu dyn am lawrlwytho deunydd terfysgol

Nathan Saunders Image copyright Uned Gwrthderfysgaeth Gogledd-Ddwyrain Lloegr
Image caption Cafodd Nathan Saunders ei ddedfrydu yn llys yr Old Bailey fis diwethaf

Mae dyn 24 oed o dde Cymru wnaeth lawrlwytho gwybodaeth am sut i wneud ffrwydron a chynnal ymosodiadau terfysgol wedi'i garcharu am 28 mis.

Cafodd Nathan Saunders, sy'n wreiddiol o Dredegar ym Mlaenau Gwent, ei ddedfrydu yn llys yr Old Bailey fis diwethaf ar ôl cyfaddef i bum cyhuddiad.

Roedd Saunders, oedd yn byw yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd pan gafodd ei arestio ym mis Chwefror, yn wreiddiol i fod i wynebu achos llys ym mis Awst.

Ond mae bellach wedi'i gadarnhau y cafodd ei ddedfrydu 25 Mai, wedi iddo gyfaddef i'r pum cyhuddiad ar ôl lawrlwytho'r deunydd gan y Wladwriaeth Islamaidd.

Roedden nhw'n cynnwys gwybodaeth am sut i gynnal ymosodiadau a chyfarwyddiadau manwl ar greu ffrwydron.

Cafodd Saunders ei arestio gan swyddogion o unedau gwrthderfysgaeth Cymru a gogledd-ddwyrain Lloegr yn dilyn ymchwiliad ar y cyd.