Cwis newyddion yr wythnos

1. Rhoddodd gefnogwyr tîm pêl-droed Cymru rodd arbennig iawn tra'n gwylio'r gêm yn Serbia wythnos ddiwethaf - beth?

a) Cyfrifiadur i ysgol ym Melgrâd

b) Rhoi gwaed i gefnogwr Serbia oedd wedi'i anafu

c) Baner Serbia wedi ei wneud o gaws

Pwyswch yma am yr ateb.


2. Yn Llys y Goron Caerdydd, mae lleidr ceir newydd gael ei orchymyn i dalu £7,000 yn ôl i berchnogion y ceir wnaeth e eu dwyn. Ond sut gafodd y dyn ei ddal?

a) Ceisiodd werthu car yn ôl i'w berchennog gwreiddiol

b) Ceisiodd werthu car i aelod o'r heddlu

c) Ceisiodd ddwyn car ei frawd

Pwyswch yma am yr ateb.


3. Pa adnodd lleol ym mhentref Betws, ger Y Fenni, sydd newydd dderbyn grant loteri o £3,000 er mwyn sicrhau fod e ddim yn gam?

a) Tŷ bach cyhoeddus

b) Twlc mochyn

c) Blwch ffôn

Pwyswch yma am yr ateb.


4. Diffyg darpariaeth ar gyfer pwy wnaeth achosi i fudiadau gwyno am gynlluniau ffordd osgoi Bontnewydd, ger Caernarfon?

a) Cerddwyr a seiclwyr

b) Moch daear

c) Plant ysgol cynradd lleol

Pwyswch yma am yr ateb.


5. Bydd nifer o goed castan (chestnuts) yn Ninbych-y-pysgod yn cael eu dymchwel cyn hir, ond pam?

a) Mae ymwelwyr wedi bod yn cwyno am faw adar yn syrthio o'r coed

b) Mae eu gwreiddiau'n tanseilio hen wal y dref

c) Maen nhw'n dioddef o haint ffwngaidd

Pwyswch yma am yr ateb.


6. Lansiwyd ymgyrch yn ystod yr wythnos i ddiogelu dyfodol pa atyniad enwog yng Nghymru?

a) Castell Caernarfon

b) Yr Wyddfa

c) Ystrad Fflur

Pwyswch yma am yr ateb.


7. Yn ôl sibrydion gafodd eu lledu'r wythnos hon, pwy sydd yn bwriadu rhoi'r gorau i'w swydd o fewn y blynyddoedd nesaf?

a) Warren Gatland

b) Chris Coleman

c) Carwyn Jones

Pwyswch yma am yr ateb.