John a Dilwyn: Yn yr un cwch

John a Dilwyn Image copyright S4C

"Fel gŵr a gwraig" a "The Odd Couple" yw disgrifiadau'r comedïwr Dilwyn Morgan a'r actor John Pierce Jones o'u perthynas gyda'i gilydd.

Bydd y ddau yn dychwelyd i'r sgrin fach yr wythnos hon yn y gyfres ddiweddara' o Codi Hwyl wrth i'r camerâu eu dilyn ar y daith bellaf hyd yma, o Gaerdydd i Lydaw.

Bu Cymru Fyw yn holi'r ddau ar wahân i weld pa mor dymhestlog mae hi'n gallu mynd rhwng y ddau ar y cwch:


Pwy sy'n gwneud y baned orau?

Dilwyn: Wel dwi ddim yn gwybod achos mewn pum cyfres 'di John erioed wedi gwneud paned. Dwi'm yn siŵr pam. Ai cyfrwys ydy o am ei fod yn gwybod mod i'n mynd i 'neud?

Neu oes ganddo fo ofn mynd yn sâl wrth fynd lawr i'r gwaelod? Mae hi yn mynd yn boeth yno a phob dim yn siglo. Ond dydi o ddim yn cîn i 'neud dim byd o ran yr ochr porthiant.

John: Wel Dilwyn. Fo sy'n g'neud bob dim. Dwi'm 'di g'neud dim un banad iddo fo, a dwi ddim yn bwriadu g'neud.

Pwy ydy'r gorau mewn 'creisus'?

Dilwyn: Creisus Mistar Picton?! Mae'n dibynnu be' ydy'r creisus, os ydy'r creisus rwbath i 'neud efo bwyd a bwyta, John. Os oes 'na greisus bwyd, yn enwedig os ydan ni ar y lan, ffeindith John le i fyta a gwneud yn siŵr ei fod o'n cael bwyd.

O ran yr hwylio ac ar y môr - fi faswn i'n feddwl. Be ma' John 'di dd'eud?

John: Dilwyn. Gweiddi a rhegi ydw i mewn creisus a cholli pob synnwyr cyffredin. Dilwyn - distaw, profiadol, dibynadwy ac yn gallu anwybyddu lobyn fatha fi, sy'n beth da.

Pwy sy'n mynd fwya' blin?

John: Fi. Er, mae Dilwyn yn medru troi tu min ond rhaid iddo fo fynd i'r pen. Ond pan mae o'n troi tu min mae'n rhaid i chi wrando. Mae hi'n seriws.

Be' sy'n dda ydy bo' ni ddim yn dal dig hefo'n gilydd. 'Da ni'n fêts go iawn - mae'n rhaid i ni fod mewn lle mor fach - a be' 'da chi'n ei weld ar y sgrin ydy be' sy'n digwydd go iawn.

Dilwyn: Does dim eisiau i mi ateb honne nagoes? Ond 'di o'm yn fi.

Un o 'nghryfderau i ydy fod gen i amynedd Jôb. Er 'mod i'n cael fy ngwthio'n agos iawn weithia'.

Wrth gwrs actor ydy John, ac er bod ni 'di byw efo'n gilydd mwy nag ambell i gwpl priod erbyn hyn siŵr braidd, fedrai ddim dweud weithie lle mae'r ffin rhwng actio a'r John Pierce Jones go iawn.

Image copyright S4c
Image caption Dilwyn wrth y llyw wrth i John ymlacio!

Pa rinweddau mae'r ddau ohonoch yn eu cyfrannu i'ch teithiau?

Dilwyn: Dwi'n gwneud yr hwylio, dwi'n gwneud y bwyd, dwi'n gwneud y coffi, dwi'n gwneud y glanhau, ac mae John yn... be' mae o'n 'neud dwch?

Mae John yn gwmnïwr difyr a'r ffaith 'mod i wedi ei weld o'n datblygu o fod yn medru gwneud dim byd - doedd o ddim hyd yn oed yn gallu rhoi ei wellingtons ymlaen yn y gyfres gynta'. Ond erbyn hyn mae ganddo fo wir ddiddordeb ac mae o wedi dod i ddallt llanw a sut i iwsio'r iPad a phethe felly.

John: Dwi'm ym gwbod fod gen i fawr a d'eud y gwir - heblaw dod â'r cwch. A bwyd.

Mae o'n dod â sgiliau morwrol a dwi'n dod â sgiliau diddanu. Dwi mewn sefyllfa wan a d'eud y gwir - fedrwn i ddim gwneud heb Dilwyn, ond mi fedrai Dilwyn wneud hebdda i.

Pryd gorau ar eich teithiau?

Dilwyn: Os ydy'r tywydd yn braf a bo' fi mewn hwyliau go lew mi wnâi bryd iawn iddo. Dwi 'di gwneud cig oen o ynysoedd y Blasket a tatws a moron a grefi iddo fo.

Mae rhywbeth syml ar y môr, hyd yn oed paned o de, yn well oherwydd mae o'n fwy o drafferth i'w wneud. Mae panad wedi ei g'neud mewn storm yn blasu'n arbennig.

Mae John yn fytwr harti iawn - os nag ydy hi'n ryff ofnadwy.

Image copyright S4c

John: Mae Dilwyn yn un da iawn am 'neud ryw fwffe blasus amser cinio - ryw gawsiau a hyn a llall.

Rhaid i mi gyfadda' wrth fynd i lawr i'r caban mae'r hen stumog yn dechra' troi. Ond mi fedar Dilwyn Morgan fynd lawr yn y tywydd mawr a gwneud pryd o fwyd.

Be' sy'n gwneud i rywun wirioni ar hwylio?

Dilwyn: I mi, be' sy'n dda am hwylio ydy bod lot o broblemau yn cael eu lluchio atoch chi, boed yn dywydd, rhywbeth yn torri, John isio bwyd, John yn sâl...

Y ffaith eich bod yn gorfod dygymod â'r problemau hynny a dod allan pen arall. Dyna dwi'n ei fwynhau am hwylio. Y teimlad o wynebu gwahanol bethau wrth fynd o A i B a'r pleser o gyrraedd pen y daith a'r teimlad o gyflawni rhywbeth.

John: Be' dwi'n fwynhau fwy na dim ydy plotio cwrs a gofalu lle mae'r llanw ac yn y blaen.

Mae Dilwyn Morgan, nymbar wan, yn neud o ar ei femrwn, ei charts a phetha fel'na ond mi fydda i'n mwynhau ei wneud ar fy nghyfrifiadur.

Mae'r llonyddwch dwi'n gael allan ar y môr pan mae bob dim yn mynd yn iawn yn fendigedig a 'dach chi'n cael y cynnwrf o lanio mewn porthladd dieithr wedi gwneud 200 o filltiroedd a gweld arfordiroedd a gwledydd o ongl hollol wahanol.

  • Mae cyfres newydd o Codi Hwyl yn dechrau ar S4C nos Fercher, 14 Mehefin am 20:25.
Image copyright S4C

Cafodd yr erthygl hon ei chyhoeddi'n wreiddiol ar Cymru Fyw ym mis Mawrth 2016.

Hefyd ar y BBC

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.