'Dim mandad' ar gyfer Brexit caled medd Carwyn Jones

Fflagiau

Mae Prif Weinidog Cymru wedi galw ar Theresa May i ail ystyried ei chynlluniau ynglŷn â sut y dylai Prydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mewn llythyr at y Prif Weinidog dywedodd Carwyn Jones fod canlyniad yr etholiad cyffredinol yn dangos fod "dim mandad" ganddi ar gyfer "Brexit caled".

Mae'n galw am gyfarfod brys o'r cyd pwyllgor Gweinidogion rhwng arweinwyr ar draws y Deyrnas Unedig er mwyn canfod "consensws" ynglŷn â'r mater.

Dywedodd nad oedd Theresa May bellach mewn sefyllfa i atal mynediad i'r farchnad sengl ac y dylai arweinwyr y DUP a Sinn Fein hefyd fod yn rhan o'r cyfarfod.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Carwyn Jones yn annog Theresa May i "newid ei meddwl"

Ychwanegodd na fyddai yn bosib taro bargen ynglŷn â gadael yr undeb a sefydlu perthynas i'r dyfodol gyda'r undeb o fewn dwy flynedd oherwydd y sefyllfa wleidyddol.

Yn y llythyr mae Mr Jones hefyd yn annog Mrs May i "barchu'r setliad datganoledig" ac yn ei rhybuddio i beidio ymyrryd mewn materion fel amaeth a datblygiad economaidd pan fydd cyfrifoldeb yr UE yn y materion yma yn dod i ben.

"I siarad yn blaen, does dim angen i chi gael y frwydr hon," meddai.

Mae trafodaethau gyda Brwsel ynglŷn â gadael yr undeb i fod i ddechrau 19 Mehefin ac mae Mrs May yn ceisio cael cefnogaeth y DUP er mwyn sefydlu llywodraeth leiafrifol.

Pynciau Cysylltiedig