Lauren yn ffau'r Llewod

faletau Image copyright Getty Images

Mae'r Llewod nôl ar y trywydd iawn wedi'r penwythnos yn dilyn buddugoliaeth yn erbyn y Crusaders yn Christchurch, 12-3.

Wedi'r siom yn erbyn yr Auckland Blues roedd ennill yn hollbwysig i garfan Warren Gatland, ac maent yn mynd mewn i'r gêm yn erbyn yr Highlanders yn Dunedin bore Dydd Mawrth yn llawn hyder.

Un sydd yn dilyn y cyffro yn Seland Newydd yw'r gohebydd chwaraeon, Lauren Jenkins, ac fe rannodd hi ei hargraffiadau o'r daith hyd yma â Cymru Fyw:


Os ydy rygbi yn rhan hollbwysig o hanes Cymru, mae'r gêm wedi'i gwreiddio'n ddwfn yng nghrefydd Seland Newydd.

Ar ôl camu ar dir y Tongariro am y tro cyntaf, rhyfedd oedd teimlo mor gartrefol mewn awyrgylch dieithr. Wrth droi cornel y gwesty yn Auckland, daeth pyst rygbi i'r golwg fel dwy fraich yn ymestyn allan i groesawu'r Cymry.

Roedd y setiau teledu ym mhob un bar yn darlledu Cwpan y Byd dan 20, neu yn dangos sianel arbennig sydd yn ailadrodd gemau hanesyddol y Llewod.

Mae'r sgyrsiau hefyd yn dilyn trywydd gwahanol gyda'r bobl leol. Nid gofyn pa dîm chi'n cefnogi maen nhw, ond yn hytrach neidio i roi eu barn ar dactegau cicio tîm Cymru haf diwethaf.

Ers blynyddoedd dwi wedi pendroni dros lwyddiant y crysau duon. O fewn hanner dydd, roedd hi'n glir i weld fod rhan fawr o'r ateb i'w ffeindio yn niwylliant y wlad.

Image caption Gohebydd chwaraeon BBC Cymru, Lauren Jenkins

Er taw dim ond wythnos a hanner yw hi ers i ni gyrraedd, mae'r amrywiaeth o dirluniau a thywydd rydym wedi profi hyd yn hyn yn gwneud iddi deimlo fel mis.

Roedd yr haul yn tywynnu dros bont Auckland pan gyrhaeddon ni gyda'r sylwebydd Gareth Charles yn gyrru o gwmpas y ddinas fel pe bai'n dref enedigol iddo; yn rhannu gwybodaeth gynhwysfawr am fwytai a golygfeydd.

Ar gyfer y gêm gyntaf, fe awgrymodd gymryd 'y scenic route' i Whangarei gyda Johnny Cash yn gyfeiliant. Ond braidd oedden ni'n gweld yr heol o'n blaenau heb sôn am y mynyddoedd yn y pellter gyda'r glaw yn tasgu lawr yn ddi-baid.

Os oedd y pyst rygbi yna i'n croesawu yn Auckland, cafodd bob un gwestai yn y motel yn Whangarei raglen gêm y Barbariad yn eu dwylo wrth gyrraedd y dderbynfa. Rhaglen a pheint o laeth wrth gwrs. Mwy na thebyg wedi dod o un o'r gwartheg godro oedd yn boddi ar y porfa gyferbyn.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae capten y Llewod, Sam Warburton, yn ôl y tîm ar gyfer y gêm yn erbyn yr Highlanders dydd Mawrth

Daeth beirniadaeth hallt ar ôl y fuddugoliaeth ddilewyrch yn erbyn Barbariaid y Taleithiau. Roedd 'Warrenball' yn dominyddu'r penawdau am ddyddiau ar ôl i newyddiadurwr gwestiynu tactegau un dimensiwn Gatland.

Ond rydym yn hen gyfarwydd yng Nghymru â chlywed Gatland yn gorfod amddiffyn ei hun, yn colli ei dymer gyda'r cyfryngau. Ai rhwystredigaeth, yn hytrach na phwysau, sydd yn gorffwys ar ysgwyddau'r hyfforddwr?

Mae un peth yn sicr, beth bynnag ei dactegau ar gyfer y profion, prin yw'r rhai sy'n disgwyl cyfres fuddugoliaethus - dim ond yr ail yn Seland Newydd ers 1971.

Fe gollodd y tîm yr ail gêm yn erbyn tîm gwanaf y gynghrair - Auckland Blues. Roedd gweld sgiliau trafod Sonny Bill Williams neu gweledigaeth Ihaia West yn fyw o flaen fy llygaid yn ddigon o dystiolaeth i ddweud nad yw pwll talent rygbi Seland Newydd erioed wedi bod mor ddwfn.

Er y trafferthion ar y cae, mae'r angerdd a'r emosiwn oddi ar y maes wedi bod yn anrhydedd i'w phrofi.

Gwelsom 400 o ryfelwyr Maori o lwythau gwahanol yn rhoi unrhyw dyndra i un ochr er mwyn ymuno mewn seremoni wefreiddiol i groesawu'r Llewod yn Ngerddi Waitangi, yr union fan lle darganfuwyd y wlad.

Roedd gweld Ken Owens yn cyfarch y Maori yn Gymraeg cyn clywed Calon Lân yn atseinio o gwmpas y gerddi yn ddigon i roi ias i lawr y cefn ac yn brofiad fydd yn aros yn y cof am byth.

Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd y canolwr o Bancyfelin, Jonathan Davies, anaf i'w ben yn erbyn y Crusaders ac ni fydd ar gael ar gyfer gêm yr Highlanders

Yn yr un modd, roedd cyrraedd Christchurch i weld 185 o gadeiriau gwyn wedi'u lleoli yng nghanol y ddinas yr un mor bwerus, un ar gyfer bob person a gafodd ei ladd yn ystod daeargryn 2011.

Mae gweld hen siop, adfeiliedig gyda llyfrau dal wedi'u gwasgaru ar draws y llawr chwe blynedd yn ddiweddarach yn arwydd clir o'r trasiedi sydd nawr yng nghlwm â Christchurch.

Rydym yma - y newyddiadurwyr, y cefnogwyr a'r chwaraewyr - oherwydd ein diddordeb a'n serch ar gyfer y gêm. Ond yn barod mae'n glir i weld bod cysyniad y Llewod yn golygu llawer fwy na'r bêl hirgron.