Bachgen 15 oed wedi'i achub o chwarel yn Sir Benfro

Gwasanaeth tân

Mae bachgen 15 oed wedi'i gludo i'r ysbyty ar ôl cael ei achub gan y gwasanaethau brys o chwarel yn Sir Benfro.

Cafodd y gwasanaeth tân ei alw yn dilyn adroddiadau bod bachgen wedi disgyn mewn chwarel ym mhentref Tiers Cross ger Hwlffordd am tua 21:00 nos Sul.

Fe wnaeth y gwasanaethau brys ddefnyddio ysgol i achub y bachgen ac fe gafodd ei gludo i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin.

Does dim gwybodaeth eto am ei anafiadau.