Cylchffordd Cymru: Manylion 'camarweiniol'

Cylchffordd Cymru Image copyright Cylchffordd Cymru
Image caption Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi rhoi £9m tuag at y gwaith

Mae gweinidogion wedi cael eu cyhuddo o roi atebion camarweiniol ynglŷn â'r trafodaethau i adeiladu trac rasio ym Mlaenau Gwent.

Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru benderfynu fis yma a fydd yn cytuno gwarantu hanner y gost o adeiladu Cylchffordd Cymru, ar ôl iddyn nhw wrthod cynnig i warantu 80% ohono.

Wedi dweud yn wreiddiol mai syniad y datblygwyr oedd y ffigwr o 80%, mae gweinidogion wedi cyfaddef eu bod wedi trafod y syniad cyn hynny.

Mae Plaid Cymru wedi galw am ymchwiliad, ac wedi dweud y dylai'r Prif Weinidog Carwyn Jones ymddiheuro.

Tua £425m yw cost y gylchffordd yng Nglyn Ebwy, ac er bod y datblygwyr yn dweud bod ganddyn nhw arian o'r sector breifat, maen nhw'n gobeithio y bydd y llywodraeth yn gwarantu tua £210m.

Fe gafodd cynnig blaenorol i warantu 80% o'r gost ei wrthod y llynedd.

Mewn ateb ysgrifenedig i Aelod Cynulliad Plaid, Adam Price, dywedodd Llywodraeth Cymru fod yr uchafswm o 80% wedi cael ei awgrymu'n wreiddiol gan y cwmni sy'n gyfrifol am y prosiect - Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd - ar 15 Ebrill 2016.

Image copyright Cylchffordd Cymru
Image caption Mae'n rhaid i Gylchffordd Cymru gael sêl bendith y llywodraeth

Ond y mae e-bost sydd wedi dod i law Plaid Cymru yn dangos bod gwas sifil blaenllaw wedi ysgrifennu at y cwmni ar 7 Ebrill yn dweud bod swyddfa'r prif weinidog wedi cymeradwyo trafodaethau ar "Gynllun B" - cynllun oedd yn seiliedig ar y warant.

Mae Mr Price wedi galw am "ymchwiliad buan i'r atebion camarweiniol ac ar i'r prif weinidog ymddiheuro am y camgymeriadau sydd wedi cael eu gwneud".

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud: "Cafodd nifer o drafodaethau wyneb yn wyneb a thrwy e-bost ar gyfreithlondeb y prosiect eu cynnal fisoedd cyn y dyddiad hwn [15 Ebrill] rhwng swyddogion a sefydliadau allweddol megis Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd a'u cynghorwyr.

"Byddai lefel y warant wedi bod yn rhan o'r trafodaethau hynny."

Mae Mr Price eisoes wedi galw am ymchwiliad i ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad damniol gan Swyddfa Archwilio Cymru ar gyllido'r prosiect.

Pynciau Cysylltiedig