Seremoni'r Cadeirio: Dim lle i fwy ar y llwyfan ym Môn

gorsedd

Mae Gorsedd y Beirdd wedi cyhoeddi bod nifer y ceisiadau i fod yn rhan o seremoni'r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni wedi cau, gan na fydd lle i fwy o Orseddogion ar lwyfan y Brifwyl.

Mae aelodau'n cofrestru ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau'r Orsedd yn yr Eisteddfod bob blwyddyn, ac yn ôl yr Arwyddfardd, Dyfrig ab Ifor, mae'r ymateb eleni wedi bod yn rhyfeddol.

Dywedodd Mr ab Ifor, mai seremoni'r Cadeirio sydd fwyaf poblogaidd bob tro, ond mae nifer yr aelodau sydd wedi datgan eu hawydd i fod yn rhan o'r Orsedd eleni yn "arbennig iawn".

"Rydw i wedi bod yn ymwneud gyda'r Orsedd ers blynyddoedd, a 'dydw i erioed yn cofio'r fath ddiddordeb a chyffro mor gynnar yn y flwyddyn.

"Mae'r ffaith ein bod ni wedi llenwi un o'r seremonïau bythefnos cyn y Cyhoeddi hyd yn oed yn rhyfeddol.

'Wedi cydio'

"Mae nifer wedi gofyn am y rheswm pam fod eleni mor arbennig.

"Mae rhywbeth am Eisteddfod Ynys Môn wedi cydio o'r cychwyn, a gwelwyd hyn yn nifer y rheiny a archebodd le ar y maes carafanau, pa mor sydyn y gwerthodd rhai o'r cyngherddau a nifer y cystadleuwyr, " ychwanegodd Mr ab Ifor.

Mae seremoni'r Cadeirio eleni'n symbolaidd, gan ei bod yn ganmlwyddiant ers i Hedd Wyn ennill y Gadair Ddu, yn Eisteddfod Penbedw.

Ac mae Mr ab Ifor yn teimlo bod nifer fawr o aelodau'r orsedd yn teimlo rhyw fath o gysylltiad gyda hyn ac felly am fod yn rhan o'r seremoni ganrif yn ddiweddarach.

Mae Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn cael ei chynnal ym Modedern wythnos gyntaf Awst.

Pynciau Cysylltiedig