Gwrthod pleidlais dynes 106 oed yn etholaeth Mynwy

Mae Win Hawkins yn 106 oed Image copyright Tamzin Powell
Image caption Mae Win Hawkins yn 106 oed

Mae teulu dynes 106 oed yn "siomedig" wedi i orsaf bleidleisio wrthod gadael iddi fwrw ei phleidlais yn yr etholiad cyffredinol.

Fe gafodd Win Hawkins ei gyrru i ffwrdd o'i gorsaf lleol yn etholaeth Mynwy gan swyddogion yn dweud nad oedd hi wedi cofrestru.

Mae ei theulu yn honni ei bod wedi ei rhestru yn anghywir o dan yr enw Arwen, ac mai ei henw llawn mewn gwirionedd yw Amy Winifred Hawkins.

Dywedodd swyddogion o Gyngor Sir Fynwy y byddan nhw'n sicrhau bod Ms Hawkins wedi ei chofrestru yn gywir ar gyfer yr etholiad nesaf.

Dywedodd un o'i wyresau, Tamzin Powell: "Mae hi bob amser yn pleidleisio, ac mi wnaeth yn yr etholiad diwethaf yn 2015.

"Mae mam-gu yn eithaf da i ddynes 106, ond roedd yn siomedig iawn. Mae hi wedi pleidleisio dros Lafur drwy gydol ei hoes, ac efallai mai hwn oedd ei chyfle olaf."

Dywedodd Ms Powell, sy'n academydd, fod y teulu yn credu efallai bod problem gyda'r broses ddilysu.

Ond maen nhw'n credu na ddylai hyn fod wedi bod yn broblem, gan fod swyddog eisoes wedi ymweld a thŷ ei nain i wirio ei manylion.

'Anffodus'

Roedd mam Ms Hawkins yn un a ymgyrchodd dros ennill y bleidlais i ferched.

Mewn fideo a gafodd ei gyhoeddi ar wefan Facebook gan ei theulu, dywedodd Ms Hawkins:

"Cefais fy ngeni yn 1911, rwy' wedi gweld dau ryfel byd, rwy' wedi gweld y bleidlais i ferched, rwy' wedi gweld pensiynau i bawb, rwy' hefyd wedi gweld y glöwyr ar streic.

"A heddiw doedden nhw ddim am adael i mi bleidleisio."

Dywedodd Paul Matthews, prif weithredwr Cyngor Sir Fynwy a swyddog canlyniadau ar gyfer etholaeth Mynwy: "Mae'n anffodus fod Ms Hawkins wedi methu pleidleisio ddoe.

"Ond os nad ydych ar y gofrestr etholiadol, sy'n cael ei diweddaru'n gyson, nid ydych yn gymwys i bleidleisio. Dyna'r gyfraith."

Llwyddodd David Davies ar ran y Ceidwadwyr i ddal ei afael yn Sir Fynwy gyda mwyafrif o 8,200.