Athro wedi ymddwyn yn 'annerbyniol' ar daith tramor

ysgol Image copyright Getty Images

Daeth panel i'r casgliad bod athro mewn ysgol yn sir Pen-y-bont wedi ymddwyn yn "annerbyniol" ar daith ysgol i gyfandir Ewrop.

Roedd yr athro wedi dweud wrth gydweithiwr ei fod wedi cael rhyw gyda disgybl mewn gwesty ar ôl yfed alcohol drwy'r nos.

Dywedodd yr athro wrth wrandawiad Cyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd mai "tynnu coes" oedd o.

Ond daeth y gwrandwiad i'r casgliad bod yr hyn gafodd ei brofi gyfystyr ag "ymddygiad proffesiynol annerbyniol".

Er hynny, dywedodd y panel bod dau gyhuddiad - ei fod wedi cael rhyw gyda'r ferch a bod cymhelliad rhywiol i'w ymddygiad - heb eu profi.

Bydd y panel yn penderfynu ar gosb mewn gwrandawiad pellach.

'Gwneud yr un peth eto'

Wnaeth y ferch, oedd yn hŷn nag oed cydsynio ar y pryd, ddim rhoi tystiolaeth i'r gwrandawiad.

Clywodd y gwrandawiad bod yr athro wedi dweud yn ymffrostgar wrth ei gydweithiwr yn ystod y daith ei fod wedi cysgu gyda'r ferch.

Bedwar diwrnod yn ddiweddarach, dywedodd mewn neges destun wrth yr un athro: "Y peth gwaetha' ydy y buaswn i mae'n siwr yn gwneud yr un peth eto yr un sefyllfa [...] lol."

Dywedodd wrth y gwrandawiad mai dyfeisio'r stori wnaeth e, a hynny er mwyn ennyn edmygedd ei gydweithiwr.

"Roedden ni (y ddau athro) yn trafod ac yn gwneud sylwadau am y ferch yn ystod y trip. Ffordd o'i weindio fyny a thynnu coes oedd o."