Prif weithredwr Cyngor Sir Ceredigion i ymddeol

Bronwen Morgan Image copyright Cyngor Ceredigion
Image caption Mae Bronwen Morgan (dde) yn dweud ei bod yn ffyddiog y bydd y cyngor yn llwyddo yn y dyfodol

Mae prif weithredwr Cyngor Sir Ceredigion, sydd wedi bod wrth y llyw ers 10 mlynedd, wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol.

Yn ôl Bronwen Morgan mae ei phenderfyniad i roi'r gorau iddi yn "amserol" yn sgil y glymblaid sydd wedi ei ffurfio wedi'r etholiad lleol fis diwethaf.

Dywedodd mewn llythyr at weithwyr yr awdurdod bod gwneud y gwaith wedi bod yn "anrhydedd" ond bod yna heriau hefyd yn y blynyddoedd nesaf.

"Mae'r cyngor wedi cyflawni llawer dros y blynyddoedd sydd yn destament i ymrwymiad a chydweithio cynghorwyr, staff a'r partneriaid yn y gorffennol ac yn gyfredol. Yn ddi-os bydd yna heriau eraill yn y dyfodol.

'Parhau i lwyddo'

"Gydag ymroddiad parhaol y staff, adnodd pwysicaf y cyngor, ynghyd ag ymrwymiad y cynghorwyr, rwy'n siŵr bydd y cyngor yn parhau i lwyddo."

Gweithio mewn swyddfa cyfreithiwr oedd Bronwen Morgan i ddechrau, cyn symud i'r byd llywodraeth leol.

Yn 1995 cafodd ei phenodi yn gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfreithiol Cyngor Ceredigion, cyn dod yn brif weithredwr.

Mae arweinydd yr awdurdod, Ellen ap Gwynn, wedi talu teyrnged iddi am ei gwaith gan ddweud ei bod wedi mwynhau cydweithio gyda hi.

"Hoffwn dalu teyrnged i'w gwaith di-arbed i'r awdurdod dros gynifer o flynyddoedd ac yn arbennig yn ystod ei deng mlynedd fel prif weithredwr," meddai.

"Mae hi wedi arwain yr awdurdod yn llwyddiannus trwy gyfnod heriol iawn yn ariannol ac y gall fod yn falch iawn o'r gwasanaethau gwych a ddarperir gan ein staff mewn amgylchiadau anodd iawn."

Bydd Bronwen Morgan yn gorffen ei gwaith ddiwedd mis Medi ac mae disgwyl i'r broses o ganfod rhywun arall i gymryd ei lle ddechrau yn fuan.