Yfed a gyrru: Gwahardd dynes wedi gwrthdrawiad ar yr A55

rhuallt Image copyright Google
Image caption Fe ddigwyddod y gwrthdrawiad ar Allt Rhuallt

Mae dynes wnaeth achosi gwrthdrawiad rhwng saith cerbyd ar yr A55 yn Sir Ddinbych wedi cael ei gwahardd rhag gyrru am 20 mis.

Cafwyd hyd i 76 microgram o alcohol ymhob litr o waed Patricia Reid, 57, yn dilyn y digwyddiad ar Allt Rhuallt ger Llanelwy ar 25 Mai.

Yr uchafswm cyfreithiol yw 35 microgram y litr.

Fe blediodd Reid, gweithiwr cymdeithasol o Gilcain ger Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, yn euog i yrru gyda gormod o alcohol yn Llys Ynadon Llandudno ddydd Gwener.

'Sawl gwydraid o win'

Clywodd y llys fod Reid yn teimlo'n "ofidus" ar y pryd gan fod ei mam wedi cael ei chludo i'r ysbyty. Roedd wedi yfed "sawl gwydraid o win gyda'i mab".

Dywedodd yr amddiffyniad hefyd ei bod hi yn ddi-waith ar hyn o bryd ac yn dioddef o iselder.

Clywodd y llys hefyd fod archwiliad ar ôl y ddamwain wedi canfod bod nam ar ei char yn creu problemau wrth iddi frecio.

Yn ogystal â chael ei gwahardd rhag gyrru, rhoddwyd gorchymyn i Reid dalu dirwy o £140, costau o £85, a gordal o £30.