Pôl piniwn - Ceidwadwyr y blaid fwyaf

Aberconwy
Image caption Y cyfri wedi dechrau yn Aberconwy

Mae canlyniad pôl piniwn o'r gorsafoedd gan BBC/ITV/Sky newydd gael ei gyhoeddi wedi i'r blychau pleidleisio gau am 22:00.

Mae'r pôl piniwn yn awgrymu mai'r Ceidwadwyr fydd y blaid fwyaf, os yw canlyniadau'r pôl yn gywir.

Dyma ganlyniad y pôl piniwn:

  • Bydd y Ceidwadwyr gyda 314 o seddi, 17 sedd yn llai nag yn Etholiad 2015.
  • Bydd y Blaid Lafur gyda 266 o seddi, sy'n gynnydd o 34 sedd.
  • Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol gyda 14 sedd, chwe sedd yn fwy na 2015.
  • Bydd Plaid Cymru yn parhau'r un fath gyda thair sedd.
  • Bydd y Blaid Werdd hefyd yn parhau yr un fath gyda un sedd.
  • Bydd Ukip yn colli eu unig sedd yn San Steffan.
  • Bydd dim newid i'r pleidiau eraill gyda 18 sedd.

Mae 213 o ymgeiswyr yn brwydro am 40 o seddi yng Nghymru, ac roedd bron i 47 miliwn o bobl wedi cofrestru i bleidleisio yn y DU.

Gallwch gael y newyddion diweddaraf a'r canlyniadau ar lif byw arbennig Cymru Fyw.

Mae disgwyl y canlyniadau cyntaf yn oriau mân ddydd Gwener, ac mae disgwyl cadarnhad erbyn y bore pa blaid fydd yn fuddugol.

Mae gan Lafur, y Ceidwadwyr, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol ymgeiswyr ymhob un o'r 40 etholaeth yng Nghymru.

Roedd UKIP yn sefyll mewn 32 sedd tra bod y Gwyrddion yn sefyll mewn 10 sedd.

Image caption Roedd Carwyn Jones yn bressennol yn y cyfrif yng Nghanol Caerdydd nos Iau

Wrth ymateb i ganlyniad y pôl piniwn, dywedodd Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones:

"Beth sy'n bwysig yw'r canlyniad ar ddiwedd y dydd, tydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r canlyniad eto.

"Beth sydd wedi fy nharo i y tro hwn yw gweld nifer o bobl ifanc yn pleidleisio,

"Rhaid i ni gofio ar ddechrau'r ymgyrch bod mynydd i ddringo, gawni weld pa mor bell fyny'r mynydd ydyn ni erbyn diwedd y noson."

'Pob ffydd'

Fe wnaeth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies ymateb drwy ddweud:

"Mae gennyf bob ffydd yn Theresa May.

"Rwyf wedi cael y fraint dros yr wyth mis diwethaf i weithio gyda hi a chyn hynny hefyd pan oedd hi'n Ysgrifennydd Cartref, a'i rôl cyn hynny fel Cadeirydd y blaid.

"Rydym ar ddechrau'r noson, mae'n rhaid i ni weithio drwy'r canlyniadau yn gyntaf ac mae llawer o amser i fynd nes i ni gael y canlyniad terfynol," meddai Mr Davies.

Mae aelod blaenllaw o'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud wrth BBC Cymru:

"Os yw'r pôl piniwn yma'n gywir, mae'n cyflwyno sialens enfawr ar gyfer creu Llywodraeth, pwy bynnag fydd mewn pŵer, oherwydd bydd y Senedd yn gallu herio pob agwedd o drafodaethau Brexit".

Dywedodd cyn arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, sy'n gobeithio dychwelyd i San Steffan i gynrychioli Ynys Môn: "Mae hi'n edrych fel pe Plaid Cymru wedi cael ei wasgu mewn sawl rhan o Gymru."

Dywedodd Neil Hamilton, arweinydd grwp UKIP yn y Cynulliad, hefyd fod ei blaid wedi "ei wasgu" yn yr etholiad, ond roedd yn parhau'n obeithiol am ddyfodol y blaid.

Image caption Mae'r cyfri wedi dechrau yn Nolgellau ar gyfer etholaeth Dwyfor Meirionnydd.