Llofruddiaeth Y Rhyl: Carchar i bedwar aelod o gang

Mark Ennis, Jake Melia, Anthony Baines a James Davies Image copyright HGC
Image caption Top chwith ac hefo'r cloc - Mark Ennis, Jake Melia, Anthony Baines a James Davies

Mae pedwar dyn wedi eu dedfrydu i garchar wedi i ddyn gael ei lofruddio dros gyffuriau yn Y Rhyl, Sir Ddinbych y llynedd.

Bu farw Mark Mason o'r dref ar ôl cael ei drywanu mewn maes parcio y tu allan i siop Home Bargains ar 27 Hydref.

Penderfynodd y rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ym mis Mai fod James Davies, 20, yn euog o lofruddio, a bod Anthony Baines, 30, a Mark Ennis, 30, yn euog o ddynladdiad, ond yn ddieuog o lofruddio, ac roedd Jake Melia, 21, eisoes wedi cyfaddef yr holl gyhuddiadau mewn gwrandawiad blaenorol.

Roedd y pedwar yn dod o Lannau Mersi.

Clywodd y llys fod yr ymosodiad yn ganlyniad i frwydr rhwng dau gang dros bwy oedd yn rheoli'r farchnad gyffuriau yn Y Rhyl.

Image caption Bu farw Mark Mason ar ôl iddo gael ei drywanu yn Y Rhyl ar 27 Hydref

Roedd Davies, Baines ac Ennis wedi gwadu llofruddio Mr Mason, a hefyd wedi gwadu achosi niwed bwriadol i Justin Trickett a Sam Illidge - oedd yn yr un cerbyd â Mr Mason adeg yr ymosodiad.

Cafodd Mr Trickett a Mr Illidge eu trywanu yn y digwyddiad, ond doedd eu hanafiadau nhw ddim mor ddifrifol.

Cafwyd Baines yn euog o un cyhuddiad o niweidio, ond cafodd Davies ac Ennis eu canfod yn ddieuog o'r cyhuddiadau hynny.

Clywodd y llys fod Mr Mason, tad i ddau o blant, wedi ei drywanu 22 gwaith mewn llai na munud gan y tri diffynnydd a Melia, wrth iddo eistedd mewn fan yn y maes parcio.

Roedd y pedwar dyn a ymosododd arno yn aelodau o 'Griw Pensarn' neu 'Griw Ste', meddai'r erlynydd Paul Lewis QC.

Roedd Mr Mason, Mr Trickett a Mr Illidge yn rhan o 'Griw Mark' neu 'Griw Marco', er nad oedd awgrym mai Mr Mason oedd yn eu harwain.

Dedfrydu

  • Fe gafodd James Davies ei ddedfrydu i garchar am oes, gyda lleiafswm o 25 mlynedd (a gweddill ei oes ar drwydded);
  • Fe gafodd Jake Melia ei garcharu am oes gyda lleiafswm o 22 flynedd a chwe mis, yn o gystal â dwy ddedfryd o bum mlynedd i redeg yr un pryd am glwyfo;
  • Fe gafodd Anthony Baines, ei garcharu am 17 mlynedd am ddynladdiad a chwe mlynedd arall i redeg yr un pryd am glwyfo;
  • Fe gafodd Mark Ennis ei garcharu am 14 mlynedd am ddynladdiad.

Dywedodd Iwan Jenkins o Wasanaeth Erlyn y Goron: "Fe ddigwyddodd yr ymosodiad mewn man cyhoeddus heb unrhyw bryder am y rhai a welodd y cyfan yn digwydd.

"Mae gwerthu cyffuriau yn gatalydd ar gyfer troseddau fel hyn, ac mae'n amlygu sut mae cyffuriau yn niweidiol i'n cymunedau.

"Hoffem fynegi ein diolch i bawb a roddodd dystiolaeth. O ganlyniad yw cryfder, ac mae ein gwaith ar y cyd gyda Heddlu Gogledd Cymru, wedi arwain at ddwyn y pedwar dyn yma o flaen eu gwell.

"Mae ein meddyliau gyda theuluoedd y rhai a ddioddefodd o'r drosedd."

Image caption Yr heddlu y tu allan i siop Home Bargains yn Y Rhyl wedi'r digwyddiad