Cyhuddo athro o gael rhyw gyda disgybl ar daith ysgol

ysgol Image copyright Getty Images

Mae gwrandawiad yng Nghaerdydd wedi clywed fod athro wedi cael rhyw gyda disgybl tra'u bod nhw ar daith ysgol dramor.

Mae'r athro yn sir Pen-y-bont yn gwadu cyhuddiadau iddo gael rhyw gyda'r ferch, a chaniatáu iddi yfed alcohol.

Clywodd y gwrandawiad fod yr athro wedi dweud wrth gydweithiwr ei fod wedi cysgu gydag un o'r disgyblion ar y daith.

Roedd y ferch yn hŷn nag oed cydsynio ar y pryd.

Cafodd cais i'r gwrandawiad fod yn un preifat ei wrthod.

'Rhyw mewn seler'

Wrth roi tystiolaeth, dywedodd cydweithiwr oedd yn rhannu ystafell gyda'r athro dan sylw mai fe oedd wedi trefnu'r daith i gyfandir Ewrop.

Dywedodd ei fod wedi mynd i'r gwely am 02:00 un bore, ac iddo gael ei ddeffro gan yr athro'n dychwelyd i'w ystafell tua 06:00.

Dywedodd: "O'r ffordd y dadwisgodd e a mynd i'r gwely, roedd yn edrych yn simsan."

Yna, dywedodd fod yr athro wedi dweud wrtho ei fod wedi cael rhyw gyda'r ferch yn seler y gwesty, lle nad oedd e'n credu fod camerâu cylch cyfyng.

"Fedrwn i ddim mynd yn ôl i gysgu wedi hynny," meddai'r athro.

Datganiad

"Wnes i ddim meddwl ar unrhyw adeg ei fod yn jocian.

"Fy nghyfrifoldeb i oedd adrodd yn ôl ar y digwyddiad. Roeddwn i'n credu mai dyna oedd y gwirionedd."

Clywodd y panel fod yr athro wedi sôn am yr hyn ddigwyddodd y bore canlynol hefyd.

Dywedodd iddo ysgrifennu datganiad am yr hyn ddigwyddodd y penwythnos wedi iddyn nhw ddychwelyd o'r daith, ac iddo roi'r datganiad i bennaeth yr ysgol y diwrnod canlynol.

Mae'r gwrandawiad gan Gyngor y Gweithlu Addysg yn parhau.