Trydar mewn trawiadau

Mae etholiadau cyffredinol yn fwy na rhaglenni radio a theledu erbyn hyn. Yn ogystal â'r gwefannau, mae llawer o ddilynwyr brwd yn troi at y cyfryngau cymdeithasol.

Y prifardd Llion Jones - sy'n enwog am 'drydar mewn trawiadau' - oedd wrthi ar gyfrif Twitter Cymru Fyw dros nos. Dyma gasgliad o'i gyfraniadau ffraeth:


Image copyright @LlionJ
Image copyright @LlionJ
Image copyright @LlionJ
Image caption Fe ddaeth hi i'r amlwg, yn enwedig yn dilyn yr arolwg am 22:00, ei bod hi am fod yn noson hir iawn i UKIP
Image copyright @LlionJ
Image caption Fe ddaeth hi hefyd i'r amlwg yn eitha' buan fod penderfyniad y prif weinidog i alw etholiad cynnar yn ymddangos fel un y bydda hi'n edifar...
Image copyright @LlionJ
Image caption ...tra bod rhai yn ffarwelio gyda UKIP yn barod...
Image copyright @LlionJ
Image caption ...roedd hi'n ymddangos fel etholiad llawer gwell na'r disgwyl i arweinydd y Blaid Lafur
Image copyright @LlionJ
Image caption "Ym marwydos un noson, wyf welw yn lludw colledion, ond caf i gan Dicw a Vaughan achos i danio'r gwreichion."
Image copyright @LlionJ
Image copyright @LlionJ
Image caption Erbyn 4.30 y bore roedd blinder wedi dechrau cael gafael ar y Prifardd
Image copyright @LlionJ
Image caption O'r diwedd, amser gwely - ac amser am etholiad arall?