Merch 6 oed yn gwella wedi gwrthdrawiad yng Nghaerdydd

gwrthdrawiad yn Canton, Caerdydd Image copyright Jon Candy

Mae merch chwech oed gafodd ei tharo gan gerbyd yn agos i ganol Caerdydd bellach yn gwella yn yr ysbyty.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Canton, am tua 15:50 ddydd Mercher yn dilyn y gwrthdrawiad.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod y ferch wedi ei chludo i Ysbyty Athrofaol Cymru gydag anafiadau posib i'w phen.

Cafodd y ffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod, cyn ailagor am 19:30. Does neb wedi eu harestio mewn cysylltiad â'r gwrthdrawiad.