Corau Meibion
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Traddodiad corawl hir yng Nghymru

8 Mehefin 2017 Diweddarwyd 13:22 BST

Mae bron i hanner corau meibion Cymru yn pryderu am eu dyfodol, yn ôl arolwg gan BBC Cymru.

Dywedodd y rhan fwyaf bod recriwtio aelodau ifanc neu newydd yn sialens gan fod cyfartaledd oedran aelodau corau yn cynyddu.

Wrth drafod y traddodiad corawl gyda Garry Owen ar raglen Taro'r Post, dywedodd yr hanesydd Elin Jones, fod canu pedwar llais yng Nghymru yn mynd yn ôl bron i fil o flynyddoedd.