Pobl Cymru'n pleidleisio yn etholiad cyffredinol 2017

Etholiad Image copyright EPA

Mae'r ymgyrchu ar ben ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2017 ac mae'r gorsafoedd pleidleisio wedi agor ers 07:00 fore Iau.

Mae 40 o etholaethau yng Nghymru gyda 213 o ymgeiswyr , a 650 o etholaethau drwy'r DU sy'n penderfynu cyfansoddiad y Senedd nesaf yn San Steffan.

Mae gan Lafur, y Ceidwadwyr, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol ymgeiswyr ymhob un o'r 40 etholaeth yng Nghymru.

Mae UKIP yn sefyll mewn 32 sedd tra bod y Gwyrddion yn sefyll mewn 10 sedd.

Bydd y cyfri'n dechrau pan fydd y gorsafoedd pleidleisio'n cau am 22:00 ac mae disgwyl i'r canlyniad cyntaf o Gymru gael ei gyhoeddi rhwng hanner nos a 01:00 fore Gwener.

Does dim rhaid mynd â'ch cerdyn pleidleisio i'r orsaf os ydych wedi cofrestru i bleidleisio gyda'ch awdurdod lleol.

Ar eich cerdyn pleidleisio, mae'n dweud ym mha orsaf bleidleisio y dylech chi fwrw'ch pleidlais - does dim hawl gennych i fynd i unrhyw orsaf arall.