BBC Cymru Fyw

Perygl i hen Ysbyty Gogledd Cymru ddymchwel wedi tân mawr

Published
image captionBu 40 o ddiffoddwyr yn ceisio rheoli'r tân
Mae'n debyg y bydd rhan o hen Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych yn gorfod cael ei ddymchwel yn dilyn tân mawr ar y safle yn gynnar fore Gwener.
Fe wnaeth Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yrru 40 o ddiffoddwyr i'r digwyddiad.
Y gred yw bod y to'r adeilad rhestredig Gradd II eisoes wedi dymchwel yn yr hen ysbyty meddwl. Cafodd y gwasanaethau tân eu galw toc wedi 03:00 fore Gwener.
  • 'Fel tref ynddi'i hun': Atgofion Ysbyty Meddwl Dinbych
Mewn datganiad, dywedodd Cyngor Sir Ddinbych fod y tân wedi ei gyfyngu i un adain o'r prif adeilad. Roedd y rhan yma o'r ysbyty wedi ei glustnodi ar gyfer cael ei ail-ddatblygu, ond mae'r cyngor yn dweud fod y difrod mor ddrwg na fydd modd ei adfer bellach.
Dywedodd llefarydd fod y cyngor wedi dychryn o achos gweithred unigolion "sydd wedi creu cymaint o ddifrod i safle yr oedd y cyngor wedi bod yn ceisio ei amddiffyn ers blynyddoedd maith, gan ddilyn pob llwybr cyfreithiol i ddarganfod ateb cynaliadwy i'r safle."
image captionCafodd criwiau eu galw i'r safle yn oriau man bore Gwener
Ychwanegodd fod y math yma o ymddygiad yn peryglu bywydau ac mae'r awdurdod yn galw ar bobl i gadw draw o'r safle.
"Mae'n dal yn fwriad gan y cyngor i gwblhau gorchymyn prynu gorfodol ar y safle ac yna'i drosglwyddo i Ymddiriedolaeth Adfer Adeiladau Gogledd Cymru sydd ar hyn o bryd yn cwblhau eu cynllun busnes cyn i'r safle gael ei drosglwyddo."
media captionClwyd Wynne, cyn reolwr nyrsio yn hen ysbyty seiciatryddol Gogledd Cymru yn Ninbych.
Er bod y tân wedi ei ddiffodd erbyn hyn, bydd y gwasanaethau brys yn aros ar y safle am weddill y dydd. Dywedodd llefarydd ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru y bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal i achos y tân.
Fe wnaeth yr ysbyty gau yn 1996 ac er bod galwadau wedi bod i'w adfer dyw hynny ddim wedi digwydd.
Dros y blynyddoedd mae tanau eraill wedi bod yno, yr un diweddaraf ym mis Chwefror.
image captionCyngor Sir Ddinbych sy'n berchen y safle sy ar gyrion tre Dinbych