Angen codi ymwybyddiaeth dementia, medd claf
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Angen codi ymwybyddiaeth o ddementia'

19 Mai 2017 Diweddarwyd 06:47 BST

Mae cleifion dementia sy'n siarad Cymraeg yn cael diagnosis hwyrach na'r rhai sy'n uniaith Saesneg, yn ôl ymchwil newydd.

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn awgrymu mai'r gwahaniaeth amser, ar gyfartaledd, yw tair blynedd.

Mae Glenda Roberts o Bwllheli, sy'n byw gyda'r cyflwr, yn dweud bod angen codi ymwybyddiaeth o'r cyflwr.