Cynnydd yn nifer gwrandawyr Radio Cymru

Published

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos cynnydd yn nifer gwrandawyr Radio Cymru yn ystod chwarter cyntaf eleni.

Yn ôl cwmni Rajar, roedd cyfartaledd o 119,000 o bobl yn gwrando ar yr orsaf pob wythnos - cynnydd o 5,000 ers y chwarter blaenorol.

Mae hefyd yn gynnydd o 7,000 o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Roedd 373,000 yn gwrando ar BBC Radio Wales bob wythnos hefyd, sydd 2,000 yn is na'r chwarter blaenorol, a 7,000 yn llai na'r un cyfnod y llynedd.

Pynciau Cysylltiedig