Dros 100 yn gwrthwynebu cau meddygfa ym Mhorth Tywyn

deiseb
Image caption Mae cynghorwyr yn amcangyfrif bod tua 1,400 o gleifion ar gofrestr meddyfa Harbour View

Daeth dros 100 o bobl i gyfarfod cyhoeddus ym Mhorth Tywyn, Sir Gâr, nos Fawrth i wrthwynebu cau meddygfa yn y dref.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn bwriadu cau syrjeri Harbour View ddiwedd Gorffennaf.

Dywedodd y cyn-faer a'r cynghorydd tref, Moira Thomas mai hwn oedd y cyfarfod cyhoeddus mwyaf iddi weld yn y dref ers blynyddoedd a'r penderfyniad oedd i ymladd y bwriad i'r eithaf.

Bydd y gwrthwynebwyr yn mynd â'u hachos i gyfarfod cyhoeddus y bwrdd iechyd ym Mhenygroes ar 25 Mai.

Fe fydd cynrychiolwyr gwleidyddol hefyd yn cwrdd â'r bwrdd er mwyn gofyn beth fydd yn digwydd i tua 1,400 o gleifion pan fydd y feddygfa yn cau.

Yn ôl protestwyr mae unig feddygfa arall y dref, Meddygfa Tywyn Bach, yn orlawn.

Mae'r bwrdd iechyd yn dweud eu bod yn "ymwybodol fod 'na ddim lot fawr o le yn y feddygfa arall ym Mhorth Tywyn" ond eu bod yn "ceisio cymryd camau i sicrhau mwy o le".

Pynciau Cysylltiedig